Välj en sida
kirkkonummi

Gesterby skolcentrum (GWP-skolcampus projektet)

I Gesterby skolcentrum finns de finskspråkiga skolorna Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu för de lägre årskurserna samt den svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan och Prästgårdsbackens daghems förskola (Winellska förskolan).

Gesterby skolcentrum har bestått av flera byggnader i olika åldrar. På grund av de inomhusluftsproblem som framkommit har de flesta av områdets byggnader rivits och undervisningen har flyttats till tillfälliga ersättande lokaler. Gesterbyn koulu och de lägre årskurserna i Winellska skolan är verksamma i de ersättande lokalerna på skolcentrumets gård.

I nybyggnadsprojektet är syftet att bygga lokaler för skolor med sammanlagt cirka 1270 elever. I skolcentrumets lokaler placeras årskurserna 1–9 i Winellska skolan, årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu samt årskurserna 1–9 i språkbadet, Prästgårdsbackens daghems förskola, språkbadets förskola och Papinmäen koulu. Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu bildar från och med 1.8.2024 en ny enhetlig skolan.

Nytt namn för den nya skolbyggnaden

I början av år 2024 genomfördes en öppen idésökning där kommuninvånarna hade möjlighet att föreslå ett namn till skolbyggnaden som byggs i Gesterby. Det slutliga beslutet om den nya byggnadens namn fattas vid bildnings- och fritidsnämndens sammanträde i maj 2024.

Aktuellt

  • På byggplatsen pågår byggandet av interiörerna, och för lokalerna planeras lösinventarier.
  • Taklagsfest hålls 23.5.2024.

Bakgrund

Fullmäktige godkände projektplanen för Gesterby skolcentrum 28.6.2021.

Nämnden för lokaltjänster beslutade 28.6.2022 välja YIT Suomi Oy till serviceproducent för Gesterby skolcentrums livscykelprojekt. Beslutet var villkorligt, för projektet behövde ett tilläggsanslag. Mer information om beslutethttps://www.kyrkslatt.fi/yit-suomi-oy-valdes-till-genomforare-av-gesterby-skolcentrums-livscykelprojekt

Planeringen av inlärningsmiljön styrs av den pedagogiska planen som gjorts för projektet. Planen grundar sig på den pedagogiska planen för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Kyrkslätts kommun.

Presentation av GWP-skolcentrum