Välj en sida

Gesterby skolcentrum (GWP-skolcampus projektet)

I Gesterby skolcentrum verkar Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och de svenskspråkiga Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium.

Gesterby skolcentrum består av flera byggnader i olika åldrar. På grund av de inomhusluftsproblem som framkommit har en del av byggnaderna tagits ur bruk och undervisningen har flyttats till ersättande utrymmen. Gesterbyn koulu och de lägre årskurserna i Winellska skolan verkar i ersättande utrymmen.

I GWP-projektet är syftet att bygga nya lokaler för skolor med sammanlagt cirka 1270 elever. I skolcentrumets lokaler placeras årskurserna 1–9 i Winellska skolan, årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu samt årskurserna 1–9 i språkbadet, Prästgårdsbackens daghems förskola, språkbadets förskola och Papinmäen koulu.

Fullmäktige godkände projektplanen för Gesterby skolcentrum 28.6.2021.

Nämnden för lokaltjänster beslutade välja YIT Suomi Oy till serviceproducent för Gesterby skolcentrums livscykelprojekt. Beslutet är emellertid villkorligt, eftersom det krävs ett betydande tilläggsanslag för projektet.

Ytterliga information om beslutet: 
https://www.kyrkslatt.fi/yit-suomi-oy-valdes-till-genomforare-av-gesterby-skolcentrums-livscykelprojekt

Planeringen av inlärningsmiljön styrs av den pedagogiska planen som gjorts för projektet. Planen grundar sig på den pedagogiska planen för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Kyrkslätts kommun.

Man kan följa framskridandet av GWP-projektet på YIT:s webbplats. (På finska.)
På samma webbplats finns även de aktuella meddelandena från byggarbetsplatsen.