Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde torsdag 13.6 och beslutade om ändringar i läroplanen gällande valfria ämnen i grundskolan. Dessutom behandlade nämnden förtydligandet av timfördelningen som träder i kraft 1.8.2024 samt den första delårsöversikten för år 2024.

På sitt sammanträde beslutade svenska nämnden för fostran och utbildning om ändringar i läroplanen gällande valfria ämnen i grundskolan. Dessutom antecknade nämnden för kännedom det tidigare begärda förtydligandet av timfördelningen som träder i kraft den 1 augusti 2024.

Nämnden bekantade sig även med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024. Nu har samtliga nämnder inom bildningstjänsterna behandlat delårsöversiken för sin egen del.

Noggrannare uppgifter finns i sammanträdeshandlingarna.

Nya utbildningschefen har börjat sitt arbete

Vid sammanträdet fick nämndens medlemmar även träffa nya utbildningschefen Ulrika Willför-Nyman som trädde i tjänst i början av juni.

Willför-Nyman berättar att hon blivit väldigt fint emottagen av alla nya kollegor i Kyrkslätts kommun.

“Arbetet för och med kommunens utbildning fortsätter i god anda och med stort engagemang,” fortsätter hon.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Justering av grundpriset på småbarnspedagogikens servicesedel från och med 1.8.2024
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings extra sammanträde
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning