Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Kundservice / Registratur
kirkkonummi

Registratur

Kyrkslätts kommun har en registratur som är gemensam för hela kommunen.

På registraturen får du information om administrativa ärenden som är under behandling. Kyrkslätts registratur tar emot handlingar som är riktade till kommunen, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och sänder dem vidare för behandling.

Du kan ta kontakt med registraturen per e-post, telefon eller brev. Du kan också uträtta ärenden på servicekontoret i kommunhuset.

Post till kommunen kan lämnas både i postlådan i servicekontoret och i postlådan på kommunhusets yttervägg.

Anslagstavla

Registraturen sköter kommunens officiella anslagstavla.  Kungörelserna publiceras elektroniskt på Kyrkslätts webbplats på finska och på svenska och de kan läsas i kommunhusets första våning på adressen Ervastvägen 2 under kommunhusets öppettider. Byggnadstillsynens och miljövårdens kungörelser kan också läsas i tjänsten Julkipano på adressen julkipano.fi.

Blanketter

Via de elektroniska tjänsterna kan man t.ex. ge respons till kommunen eller lämna ett kommuninvånarinitiativ.
https://www.kyrkslatt.fi/e-tjanster

Öppen
må-fr kl. 9-15


Besöksadress
Kommunhuset
Ervastvägen 2

Google Maps-länk


Postadress
Kyrkslätts kommun
Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt


E-postadress
kirjaamo@kirkkonummi.fi


Telefonnummer
040 836 7769


Fax

09 878 6053