Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Privat småbarnspedagogik / Servicesedel
kirkkonummi

Servicesedel

Servicesedeln är ett understöd som kommunen beviljar då familjen väljer ett privat daghem som vårdplats. Servicesedelns värde bestäms enligt barnets ålder, behovet av vård och familjens storlek och inkomster. Klientavgiften är lika stor som klientavgiften inom den kommunala småbarnspedagogiken. 
Servicesedeln gäller tills vidare tills barnet går över till skolan eller tills daghemsplatsen sägs upp.

Servicesedeln är barnspecifik, och samtidigt kan man varken få stöd för privat vård eller stöd för hemvårdsstöd för att ordna vård för barnet. Du kan ansöka om servicesedel då barnet har beviljats plats hos privat daghem.

Så ansöker du om servicesedel

1. Bekanta dig med de privata daghemmen
Bekanta dig med olika daghem. När du har funnit ett lämpligt daghem ska du kontakta daghemmet och kontrollera vårdplatssituationen. Fyll i ansökan hos daghemmet.

2. Ingå serviceavtal med daghemmet
Ingå ett avtal om vård av barnet med daghemmet. Daghemmet skickar en bilaga till servicesedeln till småbarnspedagogiska kansliet innan vårdförhållandet börjar. I bilagan finns uppgifter bl.a. om vårdtiden och startdagen.

3. Ansök om servicesedel
Ansök om servicesedel via den elektroniska blanketten. Skicka uppgifterna om inkomsterna om du vill. Du kan även skicka en utskriven ansökan till adressen Kyrkslätts kommun, Småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller till servicesedeldaghemmet.
Kom ihåg att du måste ansöka om servicesedel innan barnet börjar på daghemmet.

4. Beslut om servicesedel
Både du och daghemmet får beslut om servicesedelns värde. Daghemmet fakturerar dig den fastställda klientavgiften.

5. Att börja på daghemmet
Barnet börjar på daghemmet enligt avtal.

 

Vanliga frågor om servicesedeln

1. Får man syskonrabatt på servicesedeln?
På servicesedeln är avgiften lika stor som klientavgiften för småbarnspedagogiken inom den kommunala småbarnspedagogiken. Även syskonrabatt och desamma inkomstgränserna gäller.

2. Hur stor är avgiften under sommartiden?
Servicesedeln beviljas för alla de månader som barnets avtal gäller. Kommunen rekommenderar att serviceproducenten uppbär klientavgifterna högst för 11 månader per år.

Mer detaljerad information om eventuella avgiftskompensationer får du direkt från daghemmet.

3. Är faderskapsledighetstiden avgiftsfri?
Då barnets fader får faderskapspenning som beviljats för ett barn som redan börjat inom småbarnspedagogiken, betalas servicesedeln till producenten om den inte fakturerar avgiften av familjen och vårdförhållandet fortsätter omedelbart efter faderskapsledigheten. Frånvaro som beror på faderskapspenningsperiod ska meddelas daghemmet senast två veckor innan den planerade startdagen på perioden.

4. Hur tidigt får jag veta om plats inom småbarnspedagogiken?
Som snabbast har alla saker fåtts i skick inom några dygn. När du har fått ett meddelande från det privata daghemmet att barnet har fått en plats där, ingått avtal med daghemmet och ansökt om servicesedel hos kommunen kan beslutet beredas.

Inom den kommunala småbarnspedagogiken strävar vi efter att familjerna har besluten cirka 2 månader före behovet av vård.

5. Jag fick ett nytt beslut. Varför?
Det finns flera alternativ:
När ditt barn fyller 3 år ändras värdet på servicesedeln. Det påverkar inte er klientavgift, men det påverkar den andel som betalas till serviceproducenten. Ett nytt beslut skickas till båda för kännedom.

Ett nytt beslut skickas även när du har skickat nya inkomstuppgifter eller har ändrat vårdtiden för barnet.

Ytterligare information: 

Regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogiken 1.1.2024

chef för svensk småbarnspedagogik
Ellen Engdal-Dannbäck
040 0807 631

Ytterligare information om att lämna in inkomstuppgifter

kundservicesekreterare
Tiina Vehmanen
040 1269 301

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Servicesedelansökan:

Servicesedeldaghem:
 
svenskspråkiga: 
Daghemmet Björnen
Daghemmet Regnbågen
Daghemmet Murut Solstugan
Jorvas barnträdgård 
Bullerbybarnen, Sjundeå
Junibackens lekis, Sjundeå

finskspråkiga:
Arcenciel, Esbo
Creative Learning Playschool Gesterby
Creative Learnin Playschool Masala
Norlandia Kartano 
Norlandia Linna

Norlandia Taapero
Norlandia Talo
Otsonpesä
Touhula Laajakallio
Pilke Bro

Pilke Sarvvik

Pilke Kaste

Kindergarten, Helsingfors
Päiväkoti Kalinka, Helsingfors
Norlandia Areena, Esbo
Norlandia Kärry, Esbo
Norlandia Tilli, Esbo
Päiväkoti Pikkupiipari, Esbo
Päiväkoti Aarteet, Esbo
ICEC Westend, Esbo
ICEC Kilo, Esbo
ICEC Meilahti, Helsingfors
Smiley Rainbow, Esbo
Pilke liikuntapäiväkoti Laajalahti, Esbo
Pilke liikuntapäiväkoti Linnanniittu, Vichtis
Pilke Playschool Espoonlahti, Espoo
Pilke musiikkipäiväkoti Rumpali, Masko

Murut Omena, Espoo