Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts kulturstrategi

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt gav i uppdrag att göra upp en kulturstrategi för kommunen. Detta anknyter till kommunens välfärdsprogram och livskraftsprogram. Strategiarbetet blev färdigt 2020.

Mural i Kyrkslätt, Nina Kuukari

Läs här: Kulturstrategi Kulturkyrkslätt 2025 (pdf)

Styrgrupp för beredning av kulturstrategin

Styrgruppen för beredning av kulturstrategin inledde sitt arbete våren 2019. I den ingick förtroendevalda från kommunens olika sektorer. Ordförande var Antti Kilappa (bildning- och fritid) och vice ordförande var Krista Petäjäjärvi (bildning- och fritid). Övriga medlemmar var Kerstin Grönqvist (bildning och fritid), Viveca Lahti (kommunalteknik), Erkki Majanen (finsk förskoleverksamhet och utbildning), Rita Holopainen (svensk förskoleverksamhet och utbildning), Eja Björkqvist, (vård- och omsorg) samt Johanna Fleming med ersättare Markus Myllyniemi (kommunutveckling).

Med i styrgruppen fanns också fritidsdirektören Katja Linnakylä, kulturdirektör Maaret Eloranta, projektsekreterare för kulturstrategin Jari Kallio samt kultursekreterare Antti Airaiksinen. Styrgruppen beredde förslaget till strategi efter delaktiggörandet under vårvintern 2020.

Konsult för strategiarbetet var Pink Eminence Oy.

Lag om kommunernas kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriets strategi för kulturpolitiken 2025

Arts Equal – bara på finska

Kyrkslätts kommunstrategi 2018 – 2021

Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018 – 2021

Kyrkslätts kommuns program för välmående 2018 – 2021

""