Välj en sida
kirkkonummi

Lekkort för fartfyllda fysiska aktiviteter

Fartens tjusning och glädjeskrik!

Högfors, Kyrkslätt och Lojo har i samarbete gjort lekkort för fartfyllda fysiska aktiviteter utan tävling och risk att åka fast. Alla lekar är illustrerade och korten finns både på finska och svenska. Man får använda lekarna och lekkorten fritt och tillämpa dem för eget bruk.

Salla, Essi och Juha, som koordinerar motionsprojekt i Högfors, Kyrkslätt och Lojo, hör till det regionala nätverket av kommunkoordinatorer för småbarnspedagogik i rörelse inom Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilu. Från ett nätverksmöte startade närkommunernas egen nätverksbildning, genom vilken också dessa lekkort har uppstått. Projekten finansieras med lokala utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil (UKM, RFV).

Behovet av ökning av fartfylld fysisk aktivitet framgår av undersökningen av motionsglädje, fysisk aktivitet och motoriska färdigheter hos småbarn (PIILO: LIKES & Jyväskylän yliopisto, 2021). Enligt undersökningen rör sig barn i åldern 4–6 år kvantitativt tillräckligt, men det råder kvalitativa brister i fråga om fartfylld fysisk aktivitet: 46–85 % av barnen i åldern 4–6 år uppnår rekommendationen om en timmes fartfylld aktivitet.