Välj en sida
kirkkonummi

Motionsbanor, skidspår och skridskoplaner

De iståndsatta skidspåren är om vintrarna reserverade för skidåkare. Vänligen iaktta 14 § i ordningslagen.

ORDNINGSLAGEN 14 §: För bevarande av allmän ordning och säkerhet ska ägaren eller innehavaren av en hund se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Ofta ställda frågor om skidspår och skridskoplaner: https://kyrkslatt.fi/ofta-stallda-fragor-om-skidspar-och-skridskoplaner/.

Skidspår och skridskoplaner finns i tjänsten ulkoliikunta.fi.

Respons på skidspår och skridskoplaner

Du kan skicka en fråga om eller respons på underhållet av skidspår och skridskoplaner på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi.

Skidspår

Behandlingsklass 1.
Traditionell skidstil, fri stil när det är möjligt.

Behandlingsklass 2.
Traditionell skidstil.

Behandlingsklass 3.
Traditionell skidstil.

Skridskoplaner och rinkar

Jääkentät

Behandlingsklass 1.

Hoitoluokka 2.

Kaukalot