Välj en sida
kirkkonummi

Ungdoms- och idrottstjänsternas prislista

Från 1.4.2022

Ungdomstjänsternas avgifter

Inträdesavgiftermoms 0 %
Engångskort till ungdomslokalerna (ungdomskvällar, skateutrymme)Gratis
Kortvarig dagverksamhet (5 dagar)115,50 €
Kortvarig dagverksamhet (4 dagar)92,40 €
Kortvarig dagverksamhet (3 dagar)69,30 €
Kortvarig dagverksamhet (2 dagar)46,20 €
Kortvarig dagverksamhet (1 dag)23,10 €
Läger anordnat under semestern (5 dagar)115,50 €
Deltagaravgift till gruppen för teateruttryck196,40 €
Teaterläger (övernattningsläger)231,00 €
Teaterläger (dagläger)196,40 €
Cirkusläger196,40 €
Ungdomsteaterföreställning (barn/arbetslösa) / föreställning5,00 €
Ungdomsteaterföreställning (vuxna) / föreställning10,00 €
Ersättningar för användning av ungdomslokalerna
Kommunens övriga förvaltningar / timme (moms 0%)11,60 €
Användning av ungdomslokalerna för privata tillställningar / timme (moms 24%)31,50 €

Idrottstjänsternas avgifter

Deltagaravgifter för ledd verksamhet

Seniorer och anpassad motioninkl. moms 10 %
I salutrymmena höst–vårperioden52,00 €
I salutrymmena höst- eller vårperioden34,70 €
I salutrymmena 6–10 gånger23,10 €
I bassängutrymmena höst–vårperioden63,50 €
I bassängutrymmena höst- eller vårperioden40,40 €
I bassängutrymmena 6-10 gånger28,90 €
Motionshandledning som beställd timme40,40 €

Deltagarna i vattengymnastik betalar förutom deltagaravgiften även inträdesavgift till simhallen.

Timavgifter för motionshandledning som beställd timme debiteras för starttimmen. Eventuell avbokning av tid måste göras senast en vecka innan. Ej avbokade klasser faktureras normalt.


Seriekortsgrupper och engångsavgifter för personer i arbetsför ålder
sis. alv. 10 %
10 gånger40,40 €
16 gånger58,90 €
32 gånger98,20 €
Engångsavgift4,60 €
Verksamhet ledd av kamratgruppsledareGratis
Vattenjumpor för morgonpiggaGratis

Deltagarna i vattengymnastik betalar förutom deltagaravgiften även inträdesavgift till simhallen.

Simhallens inträdesavgifter

Vuxnainkl. moms 10 %
Morgonsimning kl. 06.00–10.00, engångsbiljett4,30 €
Morgonsimning kl. 06.00–10.00, seriekort 10 gånger40,40 €
Morgonsimning kl. 06.00–10.00, seriekort 20 gånger75,10 €
Engångsbiljett 6,80 €
Seriekort, 10 gånger55,40 €
Seriekort, 20 gånger102,80 €
Månadskort (30 dagar)69,30 €
Familjebiljett 2 vuxna + 2 barn17,70 €
Samma familjs övriga barn3,50 €
Seniormotionskort +68 årGratis
Konditionssal, engångsbiljett 4,20 €
Konditionssal, seriekort 10 gånger32,30 €
Konditionssal, seriekort 20 gånger62,40 €
Konditionssalshandledning, 1 gånger13,90 €
Konditionssalshandledning, 1 gånger + program26,60 €
Konditionssal + simhall, engångsbiljett8,80 €
Kortbetalning för seriekort4,60 €
Barn 0-4 årinkl. moms 10 %
inträdesavgiftGratis
inträdesavgift vid deltagande i simföreningarnas verksamhet3,50 €
Barn 5–16 år, studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringarinkl. moms. 10 %
Morgonsimning kl. 06.00–10.00, engångsbiljett2,20 €
Engångsbiljett3,50 €
Seriekort, 10 gånger27,70 €
Seriekort, 20 gånger50,80 €
Månadskort (30 dagar)34,70 €
Konditionssal, engångsbiljett2,10 €
Konditionssal, seriekort 10 gånger16,20 €
Konditionssal, seriekort 20 gånger30,00 €
Konditionssal + simhall, engångsbiljett4,80 €
Tävlingssimmare träningskort för ett år (tävlingssimmare som har licens, inte masterssimmare)46,20 €
Intyg som berättigar till rabatt ska uppvisas vid kassan.
Specialsimkort (årskort)inkl. moms 10 %
Vuxna76,20 €
Barn 5–16 år38,10 €
Fpa-koder eller separat beslut: Specialsimningskort och seniormotionskort + 70 år
Solariumavgifterinkl. moms 24 %
Solarium, engångsbiljett9,20 €
Solarium seriekort, 10 gånger78,10 €

Prislista för användning av simhallens lokaler

Prislista för användning av simhallens lokaler från och med 1.4.2022

Simhallens övriga produkter 

inkl. moms 24 %
Kortavgift till serie- och årskorten4,60 €
Handdukshyra2,30 €
Baddräktshyra2,30 €
Sittunderlag0,60 €
Telefonavgift0,70 €
Instruktörskort 1 ggr (för instruktörerna för de ledda funktionerna för bassänggrupperna)Gratis
Instruktörskort 20 ggr (för instruktörerna för de ledda funktionerna för bassänggrupperna)Gratis
Assistentkort (bestyrkt rätt med årskortsbeslut för specialgrupper)Gratis

Vinterbad

Nyckelpant för vinterbad, momsfri17,30 €
Avgift för tillverkning av den första nyckeln för vinterbad (inkl. moms 24 %)11,60 €

Användningsersättningar för utrymmen och områden 

moms 0 %
Upprepad intern användning av inneidrottslokaler (kommunens övriga förvaltningar) /euro/timme11,60 €
Jokirinne idrottshallsavgifter för skift för vilka arrangören tar ut inträdes- eller deltagaravgiftermoms 0 %
Pris euro/timme25,00 €
Pris euro/dag, när utrymmet används i mer än 5 timmar200,00 €
Användningsersättningar för den uppvärmda konstgräsplaneninkl. moms 10 %
Föreningar i Kyrkslätt och i andra kommuner, sommarperioden 16.4–30.1028,90 €
Föreningar i Kyrkslätt och i andra kommuner, vinterperioden 1.11–15.4104,00 €
Företag och andra samfund i Kyrkslätt, sommarperioden 16.4–30.1052,00 €
Företag och andra samfund i Kyrkslätt, vinterperioden127,10 €
Företag och andra samfund utanför Kyrkslätt, sommarperioden75,10 €
Företag och andra samfund utanför Kyrkslätt, sommarperioden150,20 €
Användningsersättningar för övriga uteidrottsplatserinkl. moms 10 %
Föreningar i Kyrkslätt, evenemang med inträde/euro/dygn23,10 €
Föreningar utanför Kyrkslätt, alla evenemang/euro/dygn28,90 €
Användning av uteidrottsplatser, kommersiell verksamhet /euro/dygn110,7 € (moms 24 %)

Fisketillståndsavgifter

Svirveldrag/drag och första tilläggsdrag för den som betalat fiskevårdsavgiftinkl. moms 24 %
€/kalenderår27,70 €
svirvel/drag, tillstånd för 1 dygn 20,80 €
tilläggsdrag €/st./kalenderår13,90 €
Tillståndsavgifter för fasta bragder (kyrkslättsbor)sis. alv. 24 %
Beteskrok 20 st., högst 1 st./kalenderår 20,80 €
Nät högst 2 st. € /st./kalenderår27,70 €
Långrev 100 krokar, högst 2 st. € /st./kalenderår27,70 €
Katsa högst 1 st. €/kalenderår27,70 €
Tävlingstillståndinkl. moms 24 %
Pilkfisketävling28,90 €
Kastspötävling28,90 €
Strandmetetävling28,90 €