Välj en sida

Tollsträsket

Situation: beredningsskede (17.2.2022)

Tollsträskets detaljplaneområde ligger direkt söder om Tolls stationsområde. Området är kännt också med namnet Drusibacken. Planeringsområdet är till storleken cirka 250 ha. Målet med markanvändningen är att effektivera markanvändningen på Tolls stationsområdes närområde samt komplettera den nuvarande samhällsstrukturen med nya småhusdominerade bostadskvarter och företagskvarter.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Detaljplanen för Tollsträsket, godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)
Samhällstekniska nämnden 17.02.2022 

Utvidgning av detaljplanen för Tollsträsket anhängiggjord, kungörelse 11.3.2022

Beredningsskede:

Beredningsmaterialet för Tollsträskets detaljplan offentlig framlagt 17.2. – 20.3.2020
Samhällstekniskanämnden 23.01.2020 (§ 3)

Invånarmöte tisdag 3.3.2020 kl 18-20 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Ingång vi sidodörren mot Hagatorget kl 17.45 – 18.15.

Karta 3391

Detaljplanebeteckningar och -bestämmelser

Illustration 3398

Detaljplanbeskrivning

Bilagor s. 1-12

Bilagor s. 13-25


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning (PDB) kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 25.4.2019 (§ 71).

Anhängiggörande 7.6.2019 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 044 760 2282