Välj en sida
kirkkonummi

Tollsträsket

Situation: beredningsskede (17.2.2022)

Tollsträskets detaljplaneområde ligger direkt söder om Tolls stationsområde. Området är kännt också med namnet Drusibacken. Planeringsområdet är till storleken cirka 250 ha. Målet med markanvändningen är att effektivera markanvändningen på Tolls stationsområdes närområde samt komplettera den nuvarande samhällsstrukturen med nya småhusdominerade bostadskvarter och företagskvarter.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen för Tollsträsket enligt MBL 62 § och MBF 30 §
Samhällstekniskanämnden 23.01.2020 (§ 3)

Beredningsmaterialet offentlig framlagt 17.2. – 20.3.2020:
Karta 3391
Detaljplanebeteckningar och -bestämmelser
Illustration 3398
Detaljplanbeskrivning
Bilagor s. 1-12
Bilagor s. 13-25

Invånarmöte 3.3.2020 i Kyrkslätts kommunhus


Inledningsskede: 

Detaljplanen för Tollsträsket, godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §),
Samhällstekniska nämnden 17.02.2022

Program för deltagande och bedömning (PDB) för kännedom, Kommunaltekniska nämnden 25.4.2019 (§ 71)

Utvidgning av detaljplanen för Tollsträsket anhängiggjord, kungörelse 11.3.2022

Anhängiggörande, kungörelse 7.6.2019


Planläggarens kontaktinformation:

Anniina Lehtonen
tfn. 040 126 9253
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi