Välj en sida

Ragvalds, naturstig

På Ragvalds naturstig kan du bekanta dig med det traditionella agrikulturella landskapet där människans och naturens samverkan genom århundraden är väl synlig. 
Ragvalds gårdscentrum fungerar nu som museum och dess närmaste omgivning är ett parkområde. På Ragvalds gårds åkrar och skogsmark har man byggt ett bostadsområde som heter Ravals. 
Du kan fritt välja rutt och bekanta dig med de objekt som mest intresserar dig. 
 
Kanttestigen i samma miljö är planerad för småbarn. Objekten har märkts ut i terrängen med trästolpar. Vid skyltens nummer finns information om objektet och eventuellt en uppgift, lek eller ett observationstips.