Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds knattestig

På knattestigen kan du bekanta dig med kulturhistoriska landskapet på en gammal landgård. Objekten har märkts ut i terrängen med trästolpar. Vid skyltens nummer finns information om objektet och eventuellt en uppgift, lek eller ett observationstips. Du kan fritt välja rutt och bekanta dig med de objekt som mest intresserar dig.