Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Hur klientavgiften påverkas av frånvaro
kirkkonummi

Hur klientavgiften påverkas av frånvaro

Barnets sporadiska frånvarodagar gottgörs inte i klientavgiften. Månadsavgift uppbärs också för frånvarodagar med följande undantag:

  • Då barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, tas ut hälften av månadsavgiften.
  • Då barnet på grund av sjukdom är frånvarande samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad, tas ingen avgift ut.
  • Avgift tas inte ut för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under de avsnitt av faderskapspenningperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen (1224/2014) om barnet är fött före 3.9.2022. https://www.kela.fi/barnfamiljer
  • Reform av familjeledigheterna fr.o.m. 1.8.2022: Föräldradagpenning fås enligt den nya lagen om barnet föds tidigast 4.9.2022 eller är adopterad tidigast 31.7.2022. Klientavgift tas inte ut för de dagar som barnets frånvaro från småbarnspedagogiken varar utan avbrott och har meddelats i förväg och är enligt familjedagpenning i sjukförsäkringslagen (Lag om småbarnspedagogik 540/2018 15 §). Frånvaro som varar mer än 5 dagar ska meddelas minst en månad innan den planerade frånvaron börjar. Upprepade 1-5 dagars frånvaro ska meddelas senast en vecka innan den planerade frånvaron börjar. https://www.kela.fi/barnfamiljer
  • Då barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden tas ut hälften av månadsavgiften. Ifall barnet har ens en enda närvarodag under kalendermånaden uppbärs avgift för hela månaden.

Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen börjat. Anmälan om faderskapspenningperiod ska göras skriftligen till daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren två veckor innan perioden börjar.

Om vårdnadshavarna reserverar en plats inom småbarnspedagogiken för sitt barn under sin semester och inte annullerar den två (2) veckor på förhand, kan för den icke annullerade platsen inom småbarnspedagogik tas ut hälften av den månadsavgift som fastställts för barnet. Om det inte bestämts en klientavgift för barnet kan för den icke annullerade/använda platsen inom småbarnspedagogiken tas ut hälften av den minsta månadsavgiften.

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare:

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi