Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Byggnadstillsyn / Byggnadstillsynens kontaktuppgifter
kirkkonummi

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar i första hand via tjänsten Lupapiste.fi

Byggnadstillsynen betjänar i första hand förfrågningar som inkommit elektroniskt som begäran om rådgivning via tjänsten Lupapiste. I tjänsten ger våra jourhavande experter handledning och råd för att främja projekten. Det är gratis att be om råd och det är oftast det snabbaste sättet att få svar på olika frågor och begäran om tjänster. Din förfrågan riktas till rätt behandlare och du får svaret via systemet. Vi strävar alltid efter att ge svaret så fort som möjligt. På grund av ärendets natur eller rusning kan svaret ibland dröja.

Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör, tfn 040 5256 690, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden på detaljplaneområden som omfattas av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt (över 1500 v-m2)
 • byggnadstillsynsärenden i områdena Kommuncentrum och Masaby centrum samt ändringstillstånd i anslutning till dem
 • byggnadsservitut

Arja Sihvola, tillståndsarkitekt, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 050 3273409, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • undantagsärenden och avgöranden som gäller planeringsbehov
 • byggnadstillsynsärenden som gäller hästhållning
 • tillståndsärenden och besiktningar relaterade till skyddade byggnader

Samuli Panttila, byggnadsinspektör, tfn 040 7258 822, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) norr om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem med undantag av Kommuncentrum och Masaby centrum

Mikael Ojansuu, byggnadsinspektör, Tfn. 0400 611 460, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) söder om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem.

Niklas Nordström, tillståndsberedar, Tfn, 040 6306 906, telefontid må-to kl. 12.30-15.00

 • rådgivning
 • åtgärdstillstånd
 • Bygglovsärenden som gäller reparations- och ombyggnadsarbeten
 • tillstånd för miljöåtgärder, trädfällning o.dyl. på byggplatsen (på gårdsområdet)

Mohamad Abdul-Sattar, rådgivningsingenjör, Tfn 040 6639 927, telefontid må, ons och fre kl. 8.00-11.00

 • åtgärdstillstånd (parktransformatorer, glasterrasser)
 • arbetsledaruppgifter och anmälningar
 • slutsyner av ekonomibyggnader och åtgärdstillstånd
 • rydlighet och underhåll i den byggda miljön samt olovligt byggande
 • ansökningar om förlängning av tillstånd

Tapio Lankinen,  VVS-inspektör, tfn 0400 6114 57

 • VVS-inspektioner, ansökningar om arbetsledare, rör- och linjesaneringar samt granskning av VVS-planer
 • åtgärdstillstånd för ändring av fastighetsspecifikt avloppsvattensystem och för byggande av jordvärmesystem 

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194

 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.), då åtgärden inte gäller byggplatsen (särskilda skogsområden)

Siv Strömberg, kanslisekreterare, tfn 040 1269 259

 • fakturering
 • arkivförfrågningar och- beställningar

Mirva Sapila, byggnadsövervakningssekreterare, tfn. 040 1269 261

 • byggnads- och miljönämndens sekreterare
 • behandlingsskeden i ärenden som behandlas i byggnads- och miljönämnden och information om beslut

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

 • kommunens höranden och informerande av grannar 
 • behandlingsskeden i miljövårdens tillståndsärenden och information om beslut

E-postadresserna är i allmänhet i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Kontaktuppgifter

E-postadresser är vanligtvis i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Mottagning med tidsbokning

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT

tfn 09 29671

Ansök om bygglov elektroniskt