Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Familjedagvård
kirkkonummi

Familjedagvård

Familjedagvård är småbarnspedagogik som sker hemma hos familjedagvårdaren. I familjedagvårdsgruppen kan det finnas fyra barn i småbarnspedagogikålder och ett barn i förskoleåldern på deltid.  

Kommunens familjedagvårdare

En liten grupp möjliggör en lugn vardag och lekmiljö för barnen samt möjligheten att bli hörd och bemött som en individ.  Familjedagvårdarna genomför kommunens plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnen. En lugn vardag ger rum för utflykter, utforskning, begrundan och äventyr. Områdets familjedagvårdare samarbetar tätt och ordnar tillsammans motionsstunder, musikstunder, sagotimmar och utflykter i omgivningen.  
 
Familjedagvårdarens arbetstid är 8 timmar och infaller enligt barnens vårdtider mellan kl. 6.30 och 17.30. Överskridande arbetstid jämnas ut som familjedagvårdarens lediga dagar dvs. under s.k. utjämningsledigheter. Då vårdas barnet i den daghemsgrupp som utsetts för barnet.  
 
Kundavgifterna fastställs på samma sätt såväl inom den kommunala familjedagvården som inom daghemsvården.   

Privata familjedagvårdare

Du kan höra dig för om de privata familjedagvårdarnas kontaktuppgifter inom den finskspråkiga familjedagvården på adressen varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi  och inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken på adressen smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi.  
 
De privata familjedagvårdarna väljer barnen själva, så du kan fråga vårdaren direkt om lediga platser. Familjen ingår ett vårdavtal direkt med den privata familjedagvårdaren. I avtalet fastställs t.ex. kundavgiften för den privata familjedagvården. Kommunen övervakar de privata familjedagvårdarnas verksamhet. 

Kontaktuppgifter

Familjedagvårdsledare
Tina Stjernberg
tfn 040 839 0472
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868