Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Kartor och geoinformation / Adressärenden
kirkkonummi

Adressärenden

Tomt- och geoinformationstjänsterna uppdaterar kommuns adressregister och adresskarta samt ger adressnummer.

Gatunamn på detaljplaneområden fastställs i planerna. Nya byggplatser får en adress när bygglovet beviljas.

På glesbygdsområden ska vägen ges ett adressnamn om det längs vägen finns flera än två adressobjekt (Finlands Kommunförbundets anvisningar). Dessutom om ett enskilt adressobjekt ligger långt borta från en namngiven väg, kan dess anslutning ges ett eget adressnamn.

Adressnumreringen på glesbygdsområden baserar sig på avståndet från vägens början till fastighetens infart. Vänster om vägen är adressnumren jämna och höger om vägen är de udda.

Om du märker att din adress är bristfällig, meddela:

  • var vägen finns (t.ex. utgångspunkt från en namngiven väg)
  • invid vägen belägna adressobjekt och deras ägare (t.ex. fastighetsregisternummer, ägarens namn och kontaktuppgifter)
  • eventuella idéer till nya vägnamn
  • motiveringar

Sänd meddelandet till adress:
Kyrkslätts kommun / registratur, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT eller e-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ge respons om namnplanering

Kontakt:

Tuula Ensiö
040 126 9268