Välj en sida
kirkkonummi

Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

Regelbundna användningsturer

Hur ansöker jag om turer?

1. Ansökan sker elektroniskt i lokalbokningssystemet TIMMI som fordrar att du för att använda systemet registrerar dig som användare endera som privatperson eller som representant för en organisation och godkänner användarvillkoren för lokalbokningssystemet (pdf).

2. Uppgifter om vilka lokaler och turer som kan sökas finns i systemet. Om lokalen inte finns i TIMMI, skicka e-post till tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi.

4. Bruksanvisningarna för TIMMI finns här.

5. Du kan boka en ledig tidpunkt direkt i Timmi. Bokningen behandlas och beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

6. Godkända turer syns i TIMMI-kalendern.

Bokningskalenderns färgkoder:

– grön = regelbunden tur
– gul = enskild bokning t.ex. möte, föräldrakväll
– röd = match/spel
– orange = evenemang (t.ex. konsert, sommarläger)

Enskilda användningsturer

1. Kolla i bokningssystemet om tidpunkten du behöver är ledig. Om tidpunkten är ledig kan du göra en bokning direkt i systemet. Bokningen behandlas och beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter.

2. Om tidpunkten är upptagen, ta kontakt per e-post till tilavaraukset(at)kirkkonummi.fi. Berätta vilken lokal och vilken tidpunkt du vill boka och berätta orsak till bokningen. Enskilda turer behandlas alltid från fall till fall.

Ungdomslokaler kan också reserveras för enskilda tillställningar, exempelvis för barnens födelsedagskalas, och evenemang. Ytterligare information om reserveringar av ungdomslokaler och enskilda användningsturer får du av lokalernas ungdomsledare.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer, kommunens egna aktörer, privatpersoner och företag kan reservera och hyra utrymmen bl.a. i skolor, ungdomslokaler, skyddsrummet i centrum och simhallen.

Priser

Enligt kommunstyrelsens beslut 9.12.2019 § 424 tar man från och med 1.1.2020 inte ut någon ersättning för användning av gymnastiksalar och andra rum i skolor och ungdomslokaler av kultur-, idrotts-, ungdoms-, hälso-, handikapp-, veteran-, pensionärs-, by- och Hem och skola-organisationer, ideella föreningar och frivilliga brandkårer som är registrerade i Kyrkslätt, då användningen inte anknyter till kommersiell verksamhet. Av andra aktörer tar man ut avgifter enligt ersättning som uppbärs för användning av kommunens verksamhetslokaler (pdf).

Undantag till avgiftsfriheten är simhallens bassängutrymmen och det uppvärmbara konstgräset som förvaltas av fritidstjänsterna För dem tar vi ut en avgift i enlighet med de av bildnings- och fritidsnämnden 3.3.2022 fastställda användningsersättningarna.

Ungdoms- och idrottstjänsternas prislista

Hjälp med ansökan om turer

Skicka e-post på adressen tilavaraukset@kirkkonummi.fi eller ring ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404.

Huvudanvändarna av lokalbokningssystemet TIMMI inom ungdoms- och idrottstjänsterna svarar på e-posten.

Bruksanvisning för lokalbokningssystemet TIMMI.

Hjälp med ansökan om turer

Skicka e-post på adressen tilavaraukset@kirkkonummi.fi eller ring ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404.

Huvudanvändarna av lokalbokningssystemet TIMMI inom ungdoms- och idrottstjänsterna svarar på e-posten.

Bruksanvisning för lokalbokningssystemet TIMMI.

Kansliets öppettider
må kl. 8.30 – 17.00 och
ti, on, to och fr kl. 8.30 – 16.00