Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Byggnadstillsyn / Ansökan om bygglov
kirkkonummi

Ansökan om bygglov

För byggande behövs i regel ett tillstånds som beviljas av en myndighet i kommunen där ärendet sköts. Du kan ta reda på behovet av tillstånd för ditt projekt via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi och främja tillståndssökningen t.o.m. ända till projektets slut.

Du kan kalla projektets parter till tjänsten för att främja tillståndssökningen och få rådgivning av myndigheterna. De olika parterna kan via projektvyn följa med i realtid hur behandlingen förlöper i tjänsten samt komplettera de uppgifter som behövs – oberoende av tid och plats.