Välj en sida
kirkkonummi

Planläggningsöversikt

Kommunen uppgör en gång om året en översikt över planärenden som är anhängiga eller som snart skall anhängiggöras i kommunen eller i Nylands förbund. Planläggningsöversikten presenterar kort planprojekten och beskriver behandlingsskedena och de tillhörande markanvädningsavtalen.

Planläggningsöversikten kan, utöver den elektroniska versionen, läsas på biblioteken, kommunens servicekontor och planläggningsenheten.

Planläggningsöversikt 2023-2024 (pdf)

Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2023-2024, behandling
Samhällstekniska nämnden 21.3.2024


Detaljplan för Hauklampi nämns i planläggningsöversikten. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att den i det här skedet inte godkänner avtalet om inledande av detaljplanen för Hauklampi, beslut: Kommunstyrelsen 25.3.2024 § 83