Välj en sida

Planläggningsöversikt

Kommunen uppgör en gång om året en översikt över planärenden som är anhängiga eller som snart skall anhängiggöras i kommunen eller i Nylands förbund. Planläggningsöversikten presenterar kort planprojekten och beskriver behandlingsskedena och de tillhörande markanvädningsavtalen.

Planläggningsöversikten kan, utöver den elektroniska versionen, läsas på biblioteken, kommunens servicekontor och planläggningsenheten.

Planläggningsöversikt 2021-2022 (pdf)

Samhällstekniska nämnden 16.06.2022 § 65, Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2021-2022

Samhällstekniska nämnden 25.08.2022 § 92  bilagor

————————————————————————-

Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2022-2023, behandling
Samhällstekniska nämnden 15.06.2023 § 71