Välj en sida
kirkkonummi
kaavoituskatsaus 2023 näyttökuva ru

Planläggningsöversikt

Kommunen uppgör en gång om året en översikt över planärenden som är anhängiga eller som snart skall anhängiggöras i kommunen eller i Nylands förbund. Planläggningsöversikten presenterar kort planprojekten och beskriver behandlingsskedena och de tillhörande markanvädningsavtalen.

Planläggningsöversikten kan, utöver den elektroniska versionen, läsas på biblioteken, kommunens servicekontor och planläggningsenheten.

Planläggningsöversikt 2022-2023 (pdf)

Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2022-2023, behandling
Samhällstekniska nämnden 15.06.2023 § 71