Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Företagstjänster / Kommunens regleringsstöd för sysselsättning
kirkkonummi

Kommunens regleringsstöd för sysselsättning

Vad är regleringsstöd för sysselsättning?

 • Stödet är avsett för sysselsättning av Kyrkslättsbor som varit utan arbete en lång tid.
 • Regleringsstödet bidrar till företagares och samfunds sysselsättningsmöjligheter.
 • Det sysselsättande företagets eller samfundets verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Vem kan beviljas stöd?

 • Den sökande kan vara ett företag eller ett samfund med verksamhetsort i Kyrkslätt eller någon annan ort i Finland.
 • Stöd beviljas inte kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner.

Kriterier

 • Kyrkslätts kommun har reserverat ett separat anslag för regleringsstödet år 2024 och stödet beviljas inom ramen för anslaget.
 • För att få stödet måste sökanden uppfylla villkoren för ansökan.
 • Regleringsstöd beviljas enligt prövning och i ansökningsordning.
 • Anställningsförhållandet eller läroavtalet ska vara:
  • minst 5 månader i fråga om företag. För företag är stödet de minimis-stöd och stödet är avsett för andra än anställningskostnader.
  • minst 8,5 månader i fråga om föreningar. Stödet till föreningar är avsett för anställningskostnader. Beträffande föreningar förutsätts att AN-byrån beviljat lönesubvention för arbetsförhållandet.
 • Stödets storlek är högst 500 euro per månad.
 • Stöd beviljas för högst 12 månader.
 • Stöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2024.

Efter att maximitiden uppfyllts beviljas regleringsstöd inte längre på nytt för samma arbetssökande till samma arbetsgivare under ansökningstiden.

__________________________________________________________________________________

Hur ansöker man om stöd?

 • Ansökan om regleringsstöd öppnar 12.2.2024.
 • För att få stödet måste sökanden uppfylla villkoren för ansökan.
 • Kyrkslätts kommun regleringsstöd söks på en elektronisk blanketten på webben. Noggrannare ansökningsvillkor och anvisningar för ansökan om stödet finns i ansökningsanvisningarna här. Ansökningsanvisningarna finns också nere på sidan (och i sidobalken).

Bekanta dig omsorgsfullt med ansökningsanvisningarna före du fyller i ansökan. Före ansökan ska du försäkra dig om att du har samtliga följande bilagor (till exempel som pdf-filer):

Här hittar du ansökningsblanketten för regleringsstöd. Obs! Hela ansökningsblanketten ska fyllas i på en gång. Bekanta dig med anvisningarna för ansökan nedan innan du ansöker.

Frågor som gäller ansökan kan skickas per e-post till: tyollisyys@kirkkonummi.

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, livskraftsenheten

sysselsättningskoordinator
Catharina Sunnari
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi

Anvisningar för ansökan om regleringsstöd

Broschyren om regleringsstöd finns här