Välj en sida
kirkkonummi

Miljöpedagogerna

Kyrkslätts kommun har i samarbete med Suomen ympäristöopisto Sykli och Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia utbildat miljöpedagoger med specialyrkesexamen inom miljöområdet.  Miljöpedagogerna hör till utvecklarnätverket inom småbarnspedagogik på kommunnivå och stärker den pedagogiska verksamheten enligt hållbar livsstil på sina verksamhetsställen. På nästan varje verksamhetsställe för småbarnspedagogik arbetar miljöpedagoger som avlagt specialyrkesexamen inom miljöområdet. ​

Under verksamhetsåren 2020–2021 och 2021–2022 anställdes miljöpedagoger med utbildning som lärare inom småbarnspedagogik till småbarnspedagogiken med hjälp av statligt specialunderstöd. Miljöpedagogerna samarbetar med daghemmen, familjedagvårdarna och invånarparkerna, utbildar personal och främjar hållbar livsstil inom småbarnspedagogiken. ​

Under verksamhetsåret 2021–2022 låg fokus på naturpedagogik för barn under 3 år samt stödjande av barnets språkliga och sociala utveckling. Miljöpedagogerna fungerade som tilläggsresurser under perioderna på verksamhetsställena under året och berikade och genomförde tillsammans med personalen lärande i naturen och miljöfostran. Målet var också utbildning av personalen och ökning av kompetensen. ​

Bilder av barn som leker i skog