Välj en sida
kirkkonummi

Digitala färdigheter

Digitaliteten uppfattas som en inlärningsmiljö som kontinuerligt utvecklas och omformas. Den erbjuder nyttiga verktyg och betydelsefulla möjligheter till lärande utgående från barnens och deras vårdnadshavares erfarenheter av digitalitet och fenomen som hör ihop med den. I verksamheten beaktas barnens individuella digitala kompetens. Barnen erbjuds mångsidiga möjligheter att öva användning av digitala arbetssätt, redskap och applikationer under handledning av personalen. Lek och lekfullhet är på samma sätt i kärnan i allt lärande som anknyter till digitalitet som i vilken annan verksamhet som helst inom småbarnspedagogiken.

Digitaliteten utnyttjas på sätt där barnens aktiva aktörskap och deltagande framhävs i stället för konsumtion av passiva innehåll. Målet är aktiv produktion av innehåll eller utnyttjande av digitala möjligheter som en del av barnets aktivitet, till exempel lek. Digitala redskap och applikationer väljs så att den verksamhet som genomförs med dem möjliggör interaktion, kreativitet, självuttryck, glädje och erfarenhet av delaktighet.

I digitala färdigheter ingår förutom praktiska färdigheter i redskapen också färdigheter i välmående, ansvarsfullhet och säkerhet. Med barnen går man igenom till exempel regler för fotografering och delning av media samt mediekritik. (Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik, 2022, s. 51)