Välj en sida
kirkkonummi

Tollsbacken

Situation: Lagakrafvunnen 23.4.2021

Projektet ligger i Tolls tåghållplats omedelbara närhet och på kommuncentrums influensområde. Från området finns goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen. Området stöder sig på servicen i Bredberget och kommuncentrum. Målet är kompletterande byggande av bosättningen i området nära kommuncentrum och Tolls hållplats samtidigt som man beaktar den värdefulla kulturmiljön och lokalhistorian i Hindersby.

Planläggningsprogram 2017-2021: Förverklingskorg


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §:

I enlighet med §52 i förvaltningslagen har planen kompletterats med ett svenskspråkigt vägnamn Sadelmakarstigen och i enlighet med § 51 i förvaltningslagen har vägnamnet i planen korrigerats till Kolabottnet.
ritn. nr 3439

Lagakraftvunnen 23.4.2021
ritn. nr 3360

Kommunfullmäktige 3.2.2020 (§ 3)

Kommunstyrelsen 9.12.2019 (§ 417)

Kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 (§ 41)


Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget (nr. 3299):

Detaljplanförslaget (ritn.nr 3299) framlagd 23.4.-25.5.2018
Detaljplanebeskrivning
Bilagor del 1 ja del 2 till beskrivningen (inkl. planförslaget, bilaga 16)

Kommunstyrelsen 12.3.2018 (§ 79)
Kommunaltekniska nämnden 15.2.2018 (§ 18)

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3265):

Kungörelse 7.10.-11.11.2016
Kommunstyrelsen 12.9.2016 (§ 270)
Kommunaltekniska nämnden 25.8.2016 (§ 61)


Inledningsskede:

Anhängiggörande 21.8.2015 kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 10.6.2015 (§ 45)


 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657