Välj en sida
kirkkonummi

Hirsala I

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023)

Syftet med planändringen är att justera byggrätten och tomtfördelningen samt övriga planbestämmelser som styr byggandet i den gällande stranddetaljplanen, så att de bättre motsvarar den nuvarande situationen och markägarnas behov. Man eftersträvar inga ändringar av användningsändamålet, utan meningen är att fastigheterna fortfarande används för fritidsboende.

Lagakfratvunnen 28.4.2023, planekarta 3476

Hirsala I, delvis ändring av stranddetaljplan, godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 § (kst, fge)

Kommunfullmäktige 6.3.2023 § 14               planekarta 3476

Kommunstyrelsen 6.2.2023 § 38

Samhällstekniska nämnden 26.01.2023 § 14   

Hirsala I, delvis ändring av stranddetaljplanen, offentlig framläggning av förslaget till stranddetaljplan enligt MBL 65 § och MBF 27 § 4.4. – 6.5.2022

Kommunstyrelsen 14.03.2022 § 70

En presentationsvideo om planen på finska u. 7 min.

Planekarta nr 3461

Stranddeltajplanebeskrivning

Bilaga 1 Asemakaavan_seurantalomake

Bilaga 2 Voimassa oleva ranta-asemakaava ja maaraykset

Bilaga 3 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos -kartta

Bilaga 4 Kaavamaaraykset

Samhällstekniska nämnden 17.02.2022   

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden. 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagningar tis 19.4 kl. 12 – 16 och mån 25.4 kl. 9 – 12.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi
(på semester 11 – 14.4.2022, vikarie planearkitekt Seppo Mäkinen, tfn 040 538 9587, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

————————————————

Inledningsskede: Samhällstekniska nämnden beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömining för Hirsala I stranddetaljplan 10.12.2020 § 143

Anhängiggörande 29.1.2021 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

puh. 040 538 9587

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi