Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Sjökulla daghem
kirkkonummi

Sjökulla daghem

Sjökulla daghem erbjuder svensk småbarnspedagogik och förskoleundervisning i norra Kyrkslätt. Daghemmet och förskolan är en del av Sjökulla inlärningscenter och har därmed fina möjligheter till ett fungerande samarbete med Sjökulla skola. De gemensamma utrymmena, bland annat gymnastiksal, slöjdsal och musiksal, ger goda förutsättningar för en mångsidig verksamhet. 

Sjökulla daghem är beläget i en naturnära miljö mitt emellan sjö och skog. Läget gör att vi satsar mycket på utomhusverksamhet och alla grupper vistas minst en gång i veckan i skogen – året om. Sjökulla daghem satsar på Skogsmulle-verksamhet och har beviljats Skogsmullecertifikat sedan år 2021. 

Vår verksamhet

Verksamheten i Sjökulla daghem utgår från Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätt (länk) och Planen för försöket med tvåårig förskoleundervisning (länk). Vi stöder barnets fantasi, lek och kreativitet genom att utgå från barnets intressen och styrkor. Vi uppmuntrar barnet till att ta egna initiativ och till att våga pröva själv. Genom att erbjuda lämpliga utmaningar enligt barnets förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå får barnet möjlighet att uppleva glädjen i att lyckas. 

Barnen deltar i planeringen, genomförandet och utvärdering av verksamheten. I samarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på att skapa en god vardag för barnet genom öppen växelverkan och positivitet. 

I Sjökulla daghem bejakar vi barnets alla språk och arbetar målmedvetet med att stöda och stärka barnets språkliga färdigheter och att hjälpa barnet att utveckla sina kunskaper i det kommande undervisningsspråket. Personalen fungerar som en språklig modell och hjälper bland annat barnet att vidga sitt ordförråd. 

Hos oss får barnet uppleva glädjen i att röra på sig genom att vi erbjuder barnet mångsidiga och heltäckande rörelseupplevelser. I samarbete med Finlands Svenska Idrott och lokala föreningar uppmuntrar vi barnet och familjen till en rörlig livsstil. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Tomtar050 327 2696 
Troll050 327 2695 
Vättar040 029 3531 
Alver040 029 3536

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sjökullavägen 285
02540 Kylmälä

Daghemsföreståndare:
Catrine Nordström
050 310 6908

Vice föreståndare:
Linda Lostedt
050 414 3431

Specialläraren inom småbarnspedagogik:
Annika Olsen Nyberg
050 414 1305

Kurator inom förskoleundervisning:
Petra Nyman
050 414 3510