Välj en sida
kirkkonummi

Inhibering av en motionskurs eller en handledd gång

Om det anmäler sig för få deltagare till en motionskurs har ungdoms- och idrottstjänsterna rätt att inhibera kursen. Vi meddelar kunden om att kursen har inhiberats per textmeddelande eller per e-post.

Under höstterminen verksamheten är på paus må 14.10.2024 – sö 20.10.2024 (vecka 42).

Om gruppen inhiberas på grund av att instruktören har blivit sjuk eller av orsaker som inte beror på ungdoms- och idrottstjänsterna (högtider, idrottstävlingar etc.) meddelar vi om det på verksamhetsplatsen och om möjligt med ett textmeddelande till kunden. Enskilda inhiberingar ersätts inte.

Idrottsinstruktörerna informerar enskilt deltagarna om eventuella ersättningstillfällen.