Välj en sida
kirkkonummi

Inhibering av en motionskurs eller en handledd gång

Om det anmäler sig för få deltagare till en motionskurs har ungdoms- och idrottstjänsterna rätt att inhibera kursen. Vi meddelar kunden om att kursen har inhiberats per textmeddelande eller per e-post.

Om gruppen inhiberas på grund av att instruktören har blivit sjuk eller av orsaker som inte beror på ungdoms- och idrottstjänsterna (högtider, idrottstävlingar etc.) meddelar vi om det på verksamhetsplatsen och om möjligt med ett textmeddelande till kunden. Enskilda inhiberingar ersätts inte.

Vi ordnar en ersättande motionsdag 18.12.2023, då vi ordnar ersättande gånger för att ersätta eventuella inhiberade timmar. Idrottsinstruktörerna meddelar gruppmedlemmarna separat om en ersättande gång.