Välj en sida
kirkkonummi

Projektet Läs med mig!

Syftet med projektet Läs med mig! var att främja barnens läskunnighet, läsintresse och läshobby. Projektet genomfördes under perioden 10/2020–5/2022. För projektet anställdes en läskoordinator, som tillsammans med personalen inom småbarnspedagogiken utvecklade den språkliga och skriftliga miljön på verksamhetsställena.

Bekanta dig med bloggen i projektet Läs med mig! (på finska)

  • Att inspirera barn att läsa och att utveckla den språkliga verksamheten och inlärningsmiljöerna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
  • Att genom funktionalitet och delaktighet öva metoder för att stödja läskunnigheten inom småbarnspedagogiken samt inom förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
  • Att utbilda personal inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen i metoderna för att stärka läskulturen och barnens läskunnighet samt förståelse för multilitteracitet.
  • Att få vårdnadshavarna och mor- och farföräldrarna att diskutera vikten av läskunnighet samt att föregå med gott exempel och inspirera barnen att läsa
  • Att stärka samarbetet med bildnings- och fritidstjänsterna för att utveckla färdigheterna i läsning med barnen