Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Miljövård / Miljöpris
kirkkonummi

Miljöpris

Kyrkslätts miljöpris har delats ut sedan år 2015. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

Ytterligare information:
Miljöchef Anu Hynninen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 1269 678

Ansökningsanvisningar:

Hur föreslår jag?

Mottagaren av priset kan nomineras via ansökningsformuläret fram till den 10 augusti 2023.

Alla intresserade kan lämna in förslag till pristagare.

Grunder för beviljande av miljöpriset

  • miljöprismottagaren är ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt,
  • priset är ett erkännande för exemplariskt arbete för Kyrkslätts kommun antingen under det senaste året eller under en längre period,
  • priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturomgivningen, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning eller uppkomst av avfall,
  • mottagaren av priset har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.

Beslut om miljöpriset

En jury som består av följande fattar beslut om miljöpriset:
– kommunstyrelsens ordförande (rådets ordf)
– byggnads- och miljönämndens ordförande
– direktören för samhällsteknik
– miljöchefen

Miljöprisets mottagare offentliggörs och priset överräcks vid en prisutdelningsceremoni som ordnas av kommunen.

Prisbelönade:

2015 Pekka Borg (meddelande på webbplatsen).
2016 Miljörådet vid Kirkkoharjun koulu och Kyrkslätts Marthor (meddelande på webbplatsen).
2017 Sami Karjalainen och Lions Club Kirkkonummi Kyrkslätt ry (meddelande på webbplatsen).
2019 Kyrklätts miljöförening, hedersomnämnande Hirsala Golf (meddelande på webbplatsen).
2020 Nissnikun koulus virtualklasser har ordnat evenemanget Masalan jättikirppis, Ari Tuupanen och  Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi (meddelande på webbplatsen).
2021 Kyrkslätts miljöpris beviljats projektet för Bobäck bäckens fiskväg. Priset överlämnas måndag 30.8 till Marko Vähäkuopus vars insats i projektet har varit särskilt betydande. Miljöprisets hedersomnämnande gick till skomakaren Suutari Fixeri Ky som representerar hållbar konsumtion (meddelande på webbplatsen).
2022 Kyrkslätts miljöpris till kommunens småbarnspedagogik. Enheterna inom småbarnspedagogik som beviljats certifikatet Grön Flagg är Hommas daghem, Jokirinteen päiväkoti, Kantvikin päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Koskentorin päiväkoti, Laajakallion päiväkoti, Masalan päiväkoti, Neidonkallion päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Prästgårdsbackens daghem, Ravalsin päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti, Sjökulla daghem, Veikkolan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, invånarparkerna Fyyri, Veikonvintti och Piennarpiiha samt de finskspråkiga familjedagvårdsgrupperna inom Kyrkslätts kommun (meddelande på webbplatsen)