Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Prästgårdsbackens daghem, Lindal
kirkkonummi

Prästgårdsbackens daghem, Lindal

Prästgårdsbackens avdelning i Lindal är ett svenskspråkigt daghem som ligger i Kyrkslätts centrum på adressen Dalgränd 3. I daghemmet finns 1–5 åriga barn, (vår förskola finns i Gesterby och så småningom i det nya Campuset).

För oss är bemötande viktigt, för att barnen ska kunna lära sig saker måste de känna sig trygga, det här jobbar vi med varje dag. Rörelse och hållbar utveckling är också våra tyngdpunktsområden. Vi förstår hur viktigt det är för barnens framtid att de tidigt lär sig en hållbar livsstil där rörelse ingår. Vi jobbar tillsammans med barnen med de sociala färdigheterna, vi lär oss hur vi är goda vänner och hur vi tar vara på varandra.

Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå då vi formar och genomför en verksamhet som utgår från barnens egna tankar, intressen och behov via ett projektinriktat arbetssätt och tar tillvara glädjen i vardagen.

I vårt daghem är vårt finlandssvenska språk och traditioner viktiga, samt stärker barnets språkliga identitet. Prästgårdsbackensdaghem är även ett certifierat grön flagg daghem och hållbar utveckling är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Gruppernas kontaktuppgifter

Fjärilar050 413 7440 
Humlor050 413 7441

Öppettider
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Dalgränd 3

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257

Vice föreståndare:
Anni Ekström
040 561 2202

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Nicoline Rydgren
040 517 5189