Välj en sida
kirkkonummi

Bibliotekssamarbete och sagoportföljerna

Under projektet Läs med mig! utvecklades en samarbetsmodell som stödjer läskulturen mellan småbarnspedagogiken och biblioteken.

Oktober är läsmånad.  I oktober utmanar biblioteken med ett läsjippo barnen och personalen att läsa och bjuder på boktips i bibliotekets lokaler

Läsportföljerna innehåller böcker som är utvalda för en viss åldersgrupp och lek- och aktivitetsmaterial i anslutning till temat.  Läsportföljerna stärker det funktionella och dialogiska sättet att läsa.  Daghemmen kan låna läsportföljer på biblioteken. 

Gå till Kyrkslätts biblioteks webbsidor.

En sagoportfölje och barnbocker i bibliotek