Välj en sida
kirkkonummi

Sommarens ledd motion

Den ledda motionen under sommarterminen ordnas 13.5–16.6.2024

Sommarens ledda motionsgrupper är kortkurser som sammankommer två gånger i veckan.

Anmälan till sommarens grupper 2024 börjar måndag 29.4.2023 kl. 9.00 i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi på adressen https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?l=sv eller genom att ringa 040 756 5638 eller 040 779 4971. Vi tar inte emot anmälningar per textmeddelande eller via telefonsvarare.

En motionskurs kan annulleras inom 21 dagar efter anmälan genom att ringa vårt kansli tfn 040 126 9404. Efter det kan kursen annulleras endast med läkarintyg, annars uppbärs hela deltagaravgiften.

Priser:

i salarna 23,10 €
i bassängerna 28,90 € + simhallens inträdesavgift

Seniorer

GYMTRÄNING FÖR SENIORER (201) måndagar och fredagar kl. 10.00–11.00, nivå 1–2, simhallen, gymmet

SENIORVATTENJGYMPA I DJUPT VATTEN (202) tisdagar och torsdagar kl. 8.30–9.15, nivå 1, stora bassängen, djupa delen

SENIORVATTENGYMPA (203) tisdagar och torsdagar kl. 10.00–10.45, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

VATTENGYMPA I LÄTT TAKT (204) tisdagar och torsdagar kl. 12.00–12.45, nivå 2–3, terapibassängen

Personer i arbetslivet

VATTENTRÄNING (205) tisdagar kl. 18.30–19.15 och lördagar kl. 10.30–11.15, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

VATTENTRAMPOLIN x AQUAHIIT (206) torsdagar kl. 18.30–19.05 och söndagar kl. 10.30–11.05, nivå 1
stora bassängen, grunda delen

Barn och unga

Life saver -klubb för simkunniga för åk 4–6 (207) tisdagar kl. 15.15-16.00, stora bassängen (Obs! Gruppen träffas en gång i veckan!)

Timbeskrivningar

GYMTRÄNING FÖR SENIORER

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att öka och upprätthålla muskelkonditionen. Ledd uppvärmning och sluttänjning. En del av övningarna görs på golvnivå. Nivå 1–2

SENIORVATTENGYMPA

Vattenjumpa för seniorer i gott skick. Jumpan främjar kroppskontrollen och balansen samt stärker muskelstyrkan. Seniorhålligångjumpan ordnas i stora bassängens grunda och djupa del samt i terapibassängen. Under djupvattenjumpan används vattenlöpningsbälte. Nivå 1.

VATTENGYMPA I LÄTT TAKT

Vattengymnastik som främjar balans och muskelstyrka. Den grupp passar dig som börjar motionera eller som håller med rehabilitering efter en olycka/operation, men kan röra på dig utan hjälp. Nivå 2–3.

VATTENTRÄNING

Effektiv och utmanande vattenjumpa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Nivå 1.

VATTENTRAMPOLIN x AQUAHIIT

På denna kortkurs kan du delta i två av de effektivaste vattenjumporna inom den ledda motionen. vattentrampolinjumpan är en effektiv och rolig jumpa på en trampolin under vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen.  Aquahiit är en intensiv intervallvattenjumpa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Vattentrampolinjumpan ordnas på torsdagar och Aquahiit på söndagar. Nivå 1.

LIFE SAVER -KLUBB FÖR SIMKUNNIGA FÖR ÅK 4-6

I Life saver-klubben övar vi på att rädda oss och andra ur vatten med rätta redskap och rätta tekniker. Målsättningen är att lära sig att tryggt röra sig på vattnet och att förutse situationer samt att respektera vattenelementet. Utöver räddningstekniker övar vi på simtekniker, dykning, simhopp och har det roligt i vattnet. 

Antagningskrav: Av kursdeltagarna förutsätts goda sim- och dykkunskaper. Deltagarna ska kunna simma 100 meter och dyka 8 meter. Kursen ordnas i djupt vatten. Kursen är avsedd för elever i årskurserna 4-6. 

Ytterligare information: Klubben leds av Kyrkslätts simhalls idrottsinstruktörer och simövervakare. Övervakarna har gått Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds Life saver-ledarutbildning. Kursens undervisningsspråk är finska.