Välj en sida
kirkkonummi

Småbarnspedagogikens kåta

Kåtan berikar småbarnspedagogikens miljöfostran genom att erbjuda upplevelser både vid levande eld och i naturen i en historisk miljö för lärande och agerande. ​

Verksamhetsställena för småbarnspedagogik kan boka kåtan som utflyktsmål för barngruppen. Kåtan rymmer cirka 20 personer åt gången. Vid kåtan ordnas också småbarnspedagogiska familjekvällar och personalutbildning.

Vid kåtan finns det färdigt material som stöd för den pedagogiska verksamheten. ​

En kåta i skogen