Välj en sida
kirkkonummi

Nämnden för lokaltjänster

Nämnden för lokaltjänsters uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, inom sitt område ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad enligt givna direktiv, ha hand om disponentuppgifter, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av egendom som hör till dess uppgiftsområde, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt idrottstjänster de underhållsuppgifter av idrotts- och friluftsområden det beställt samt ha hand om de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen.

Ledamot Ersättare
Ordf. Noora Piili ProK Jan Nordström ProK
Vice ordf. Jani Ekman Saml Jukka Malila Saml
Pekka Oksanen SDP Tuovi Ronkainen SDP
Marko Kari Saml Carita Vilén Saml
Elina Utriainen ProK Ari Liuhta ProK
Elina Kärkimaa Gröna Lauri Lavanti Gröna
Miisa Jeremejew Gröna Sea Eklund Gröna
Jani Kähkönen Sannf. Ritva Närhi Frihetsalliansen fullmäktigegrupp
Anneli Granström Sannf. Timo Kerttula Sannf.
Hans Hedberg SFP Ann-Britt Romar SFP
Matilda Björkqvist SFP Kent Jensen von Schulmann SFP

Kommunstyrelsens represetant 2023-2025 Anna Sahiluoma, i reserv Saara Huhmarniemi

Föredragare: Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällsteknik
Sekreterare: Kia Forsell, förvaltningschef