Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Kommuninvånarbarometer
kirkkonummi

Kommuninvånarbarometer

Barometer 2017 (på finska)
Barometer 2015 (på finska)
Barometer 2013 (på finska)

Undersökningen har utförts vartannat år sedan 1997. Kommuninvånarbarometern i Kyrkslätt är unik i Finland med tanke på hur länge man regelbundet och på ett omfattande sätt följt med kommuninvånarnas åsikter om hur kommunen och dess service har utvecklats. Den har blivit ett viktigt redskap i utvecklingen av kommunens verksamhet.

Du kan påverka genom att svara

Svarsprocenten har traditionellt varit hög, eftersom invånarna genom undersökningen kan påverka kommunens verksamhet.

Hur har mottagarna valts?
Enkäten har sänts till 2 500 Kyrkslättsbor Respondenterna har slumpmässigt valts ut vid en sampling  utförd av Befolkningsregistercentralen.

Målen för barometern är att:
1 Mäta de kommunala servicefaktorer som kommuninvånarna anser att är viktigast.
2 Mäta Kyrkslättsbornas belåtenhet gällande ovan nämnda tjänster.
3 Påvisa hur kommunen enligt kommuninvånarna har utvecklats.
4 Erbjuda en kanal där Kyrkslättsbornas synpunkter blir hörda.

Man kan följa upp och planera kommunens verksamhet och service systematiskt med hjälp av barometern. Resultaten har blivit bättre sedan år 1997.

Tack redan på förhand för den kommande responsen!

Barometern har så som tidigare genomförts av Intervox Research Oy.