Välj en sida
kirkkonummi

Musikinstitutets stödförening

Kirkkonummen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. – Kyrkslätts musikinstituts stöd rf.

Kyrkslätts musikinstitut har en stödförening som kallas ”MUSIKKANNAN”. Den drivs med frivilliga krafter, spelarnas föräldrar. Alla musikinstitutets elever och deras familjer är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att delta i verksamheten hur och när det passar en. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift.

Föreningens syfte är att
· delta i utvecklingen av musikinstitutets verksamhet och stöda elevernas musikintresse

· fungera som en förbindelselänk och som en samarbetskanal mellan musikinstitutets elevers familjer och          lärarkåren

· stödja musikfostran i Kyrkslätt och
– öka samarbetet mellan olika musik- och kulturinstanser i Kyrkslätt

Föreningens verksamhetssätt är att
· ordna kaffeserveringar vid konserter och orkesterbesök tillsammans med musikinstitutet

· bistå vid musikinstitutets konsert-, musiklägers- och kursverksamhet

· bistå vid anskaffningar

· bevilja stipendier

Information om evenemang för i år delas ut till eleverna. Anmäl dig till ringen av frivilliga genom att skicka din e-postadress till ”musikkannan”.

Musikkannan finns tillräckligt med saft åt alla spelare, men safthällare och bullbakare behövs alltid!

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.