Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Instituten i Kyrkslätt / Musikinstitutet / Musikinstitutets stödförening

Musikinstitutets stödförening

Kirkkonummen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. – Kyrkslätts musikinstituts stöd rf.

Kyrkslätts musikinstitut har en stödförening som kallas ”MUSIKKANNAN”. Den drivs med frivilliga krafter, spelarnas föräldrar. Alla musikinstitutets elever och deras familjer är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att delta i verksamheten hur och när det passar en. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift.

Föreningens syfte är att
· delta i utvecklingen av musikinstitutets verksamhet och stöda elevernas musikintresse

· fungera som en förbindelselänk och som en samarbetskanal mellan musikinstitutets elevers familjer och          lärarkåren

· stödja musikfostran i Kyrkslätt och
– öka samarbetet mellan olika musik- och kulturinstanser i Kyrkslätt

Föreningens verksamhetssätt är att
· ordna kaffeserveringar vid konserter och orkesterbesök tillsammans med musikinstitutet

· bistå vid musikinstitutets konsert-, musiklägers- och kursverksamhet

· bistå vid anskaffningar 

· bevilja stipendier

Information om evenemang för i år delas ut till eleverna. Anmäl dig till ringen av frivilliga genom att skicka din e-postadress till ”musikkannan”.

I Musikkannan finns tillräckligt med saft åt alla spelare, men safthällare och bullbakare behövs alltid!

Ytterligare information om föreningen: musakannu@gmail.com

STÖD VÅR VERKSAMHET:
Frivillig avgift för understödande medlemmar är 10 euro. Beloppet kan betalas på konto FI89 5554 0920 0426 69. Uppge Kyrkslätts musikinstituts understödsförening som mottagare och medlemmens namn och hemort under tilläggsuppgifterna.

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.