Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Kolsarin päiväkoti
kirkkonummi

Kolsarin päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Vårt daghem verkar i en år 2010 färdigställd byggnad i Bro i närheten av Kyrkslätts centrum.

Vår verksamhet

Kolsarin päiväkoti erbjuder småbarnspedagogik och förskoleundervisning i samarbete med vårdnadshavarna. Lek, barnets delaktighet, verksamhet i små grupper, naturpedagogik och rörelse står i centrum för vår verksamhet. 

I Kolsarin päiväkoti består en viktig del av barnens dag av lek där pedagogerna stöder barnen. När barnen leker behandlar de vardagliga saker, övar sig på att uttrycka sig och på att ta andra i beaktande. Vi är verksamma i alla grupper dagligen och delar upp oss i mindre grupper. I smågruppsverksamheten förverkligas barnens delaktighet då de deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Vi stärker barnens kompis- och känslofärdigheter samt deras arbetsfärdigheter genom olika slags metoder i gruppform.

Vårt daghem har beviljats Grön Flagg för verksamhet enligt hållbar utveckling våren 2021. Ett råd bestående av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för hela daghemmets folk.Vi berättar mera om vår Grön Flagg-verksamhet på daghemmets offentliga pedanet-sidor. 

Vi följer rekommendationerna för fysisk aktivitet under småbarnsåren. Vi uppmuntrar och vägleder barnen till att röra på sig minst 2 timmar under dagisdagen I vår verksamhet använder vi oss av daghemmets näromgivning där det finns flera parker och mycket skog. Gymnastiksalen i vårt daghem är i flitig användning och alla lokaler i daghemmet används mångsidigt för barnens motion.

Kolsarin päiväkoti deltar i programmet Liikkuva varhaiskasvatus.

Ryhmien yhteystiedot

Satusimpukat050 413 7405 
Taikahuilut050 337 0474 
Vilttitossut050 413 7403 
Räppääjät050 337 0463 
Picassot050 413 7404  

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Brogränden 1
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Viceföreståndare:
Mira Sorri
040 126 9431

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Johanna af Björksten
p. 040 126 9836

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi