Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avbrott och uppsägning / Faderskapsledighet och föräldraledighet
kirkkonummi

Faderskapsledighet och föräldraledighet

Faderskapsledighet

Barnets småbarnspedagogik kan avbrytas för faderskapsledigheten om den hålls efter föräldrapenningsperioden och barnet redan har deltagit i småbarnspedagogiken. Barnets plats inom småbarnspedagogik förblir densamma under faderskapsledigheten, men barnet får inte delta i småbarnspedagogiken. Frånvaro under faderskapsledighet är avgiftsfri.

Frånvaro som beror på faderskapsledighet ska meddelas daghemmet senast 2 veckor före den dag då faderskapsledigheten är tänkt att börja. Anmäl frånvaro med blanketten ”Barnets frånvaro under faderskapsledighet” och bifoga en kopia av Fpa:s beslut om faderskapsledighet. Ytterligare information om faderskapsledighet på Fpa:s webbplats.

Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Om familjens övriga barn ändå är frånvarande från småbarnspedagogiken, är deras frånvaro inte avgiftsfri.

Om barnet går i privat daghem diskutera saken med serviceproducenten. Servicesedeln betalas till producenten om den inte uppbär avgift av familjen och vårdförhållandet fortsätter omedelbart efter faderskapsledigheten.

Föräldraledighet: barn födda 4.9.2022 eller senare

Barnet kan ta paus från småbarnspedagogiken under förälderns föräldraledighet om barnet redan har varit i småbarnspedagogiken. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet är borta från småbarnspedagogiken under den tid då föräldrapenning enligt sjuförsäkringslagen betalas för barnets vård, om frånvaron varar högst 13 veckor utan avbrott och har meddelats i förväg.

En frånvaro som varar mer än fem dagar ska meddelas senast en månad innan den planerade startdagen. En upprepad frånvaro som varar 1–5 dagar ska meddelas en vecka innan den planerade startdagen för den första frånvaron. Ledigheten kan användas i flera etapper till barnets tvåårsdag.

  • En frånvaro som varar mer än 5 dagar ska meddelas en månad innan den planerade starten. För tiden debiteras ingen klientavgift inom småbarnspedagogiken.
  • En upprepad frånvaro som varar 1–5 dagar ska meddelas en vecka innan den planerade starten. För tiden debiteras ingen klientavgift inom småbarnspedagogiken.

Användning av familjeledigheter leder ofta till ändringar i syskonens deltagande i småbarnspedagogiken. De övriga barnen i familjen kan vara i småbarnspedagogiken under familjeledigheten, och för dem debiteras normal klientavgift.

Om barnet går i privat daghem diskutera saken med serviceproducenten. Servicesedeln betalas till producenten om den inte uppbär avgift av familjen och vårdförhållandet fortsätter omedelbart efter föräldraledigheten.