Välj en sida
Framsidan / Fritid / Möjligheternas platser / Friluft och rekreation / Vinterbadplatser
kirkkonummi

Vinterbadplatser

Glöm vardagen i vaken! I Kyrkslätt kan man vinterbada på två ställen.

Kommunens vinterbadplatser finns vid Lamminjärvi i Veikkola och i Djupström vid Obbnäsvägen. Vinterbadssäsongen pågår årligen från slutet av oktober till slutet av april. Under perioden finns en uppvärmbar container vid stranden där man kan byta om.

9.10.2023: På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning för säsongen 2023-2024. I containrarna finns separata omklädningsutrymmen för damer och herrar.

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 28,90 € varav kommunen betalar tillbaka 17,30 € då nyckeln återlämnas till kommunen. Se här servicekontorets öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-servicekontor. Tidigare skaffade nycklar fungerar också i de uppvärmbara containrarna som används under säsongen 2023-2024.

Obs. omklädningsutrymmenas dörrar går i lås när de stängs. Ha alltid nyckeln med dig, också under badet!

Ytterligare information fås på ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

Vinterbadplatsernas läge

Underhållet av idrottsplatser och friluftsområden

Underhållstjänsterna
kunnossapito@kirkkonummi.fi

Ge respons