Välj en sida
Framsidan / Fritid / Möjligheternas platser / Friluft och rekreation / Vinterbadplatser
kirkkonummi

Vinterbadplatser

28.3.2024: Badvattnets kvalitet vid Djupströms badstrand är bra, tillåtet att simma gien

Pumpstationen för avloppsvatten i Djupström svämmade över 20.3.2024. Vattenprover som tagits vid Djupströms badstrand 22.3.2024 konstaterades innehålla för mycket bakterier från avföring och därför rekommenderades det att man inte skulle simma vid badstranden.

De nya badvattenproverna som togs 26.3.2024 visar att vattenkvaliteten åter är bra, och det är igen tillåtet att simma.

Resultaten kan studeras närmare på badstranden och på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbsida.

***

Glöm vardagen i vaken! I Kyrkslätt kan man vinterbada på två ställen.

Kommunens vinterbadplatser finns vid Lamminjärvi i Veikkola och i Djupström vid Obbnäsvägen. Vinterbadssäsongen pågår årligen från slutet av oktober till slutet av april. Under perioden finns en uppvärmbar container vid stranden där man kan byta om.

9.10.2023: På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning för säsongen 2023-2024. I containrarna finns separata omklädningsutrymmen för damer och herrar.

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 28,90 € varav kommunen betalar tillbaka 17,30 € då nyckeln återlämnas till kommunen. Se här servicekontorets öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-servicekontor. Tidigare skaffade nycklar fungerar också i de uppvärmbara containrarna som används under säsongen 2023-2024.

Obs. omklädningsutrymmenas dörrar går i lås när de stängs. Ha alltid nyckeln med dig, också under badet!

Ytterligare information fås på ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

Vinterbadplatsernas läge