Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Veikkolan päiväkoti
kirkkonummi

Veikkolan päiväkoti

Vårt daghem

Veikkolan päiväkoti har en lång tradition – daghemmet har fungerat sedan 1973 i Veikkola centrum i skuggan av stora tallar. I början av 2018 tömde man den gamla daghemsbyggnaden och vi flyttade till tillfälliga lokaler. Det nya daghemmet står nu färdigt och verksamheten där börjar 4.1.2021.

Vår verksamhet

Vi erbjuder kvalitativ småbarnspedagogik och vår verksamhet baserar sig på en fostringsgemenskap tillsammans med föräldrar och andra intressentgrupper. Då barnet börjar i småbarnspedagogiken är det viktigt för oss att skapa en varm, trygg och respektfull relation till barnet – vårt viktigaste mål är att barnet mår bra. 

Grunden för vår verksamhet är barnets individuella behov, styrkor och intressen. Utgående från dem börjar vi tillsammans med barnet skapa projekt som tar olika lång tid. Barncentrerad verksamhet, fenomenbaserat lärande och funktionella metoder står i centrum. I barnets vardag ingår även som en viktig del att leka och röra på sig.  

En central tyngdpunkt i vår verksamhet är att lära sig en hållbar livsstil; Veikkolan päiväkoti är med i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse och Grön flagg.  Det finns möjlighet till motion varje dag såväl inomhus som utomhus på daghemmets gård som lockar till aktiviteter. Vi använder oss också av daghemmets näromgivning och den omgivande naturen för att röra på oss.  Barngrupperna tillbringar en förmiddag i veckan i naturen och lär sig nya saker. Tillsammans med barnen övar vi ansvarsfullhet och hållbara val i den dagliga verksamheten och genom olika evenemang eller jippon. 

Inom vår enhet finns informations- och kommunikationstekniska redskap som används som redskap för undervisning och lärande. Barnen har även möjlighet att på egen hand bekanta sig med redskapen och öva sig i att använda dem. Vi dokumenterar barnets uppväxt, utveckling, lärande och intressen under hela tiden i småbarnspedagogiken i en digital portfolio som vi bygger på tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. 

I Veikkolan päiväkoti erbjuder vi också förskoleundervisning. Förskoleundervisningsgrupperna samarbetar med nybörjarundervisningen i båda skolorna på Veikkolaområdet. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Komeetat040 126 9792  
Meteoriitit040 594 2506
Pyrstötähdet040 583 5242
Revontulet040 594 2521
Sateenkaaret040 583 5496
Tähtöset040 126 9452
Aurinkoiset040 620 8567 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sportstigen 3
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Krista Lappalainen
040 836 1742

Vice föreståndare:
Niina Kallio-Flythström
050 414 0529

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Annamaija Hautala
040 480 2907

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi