Välj en sida
kirkkonummi

Meiko naturskyddsområden

Meiko naturskyddsområden omfattar en stor, mångsidig naturhelhet nordväst om Kyrkslätts centrum. I Meiko kan man röra sig både på utmärkta rutter och i mer ödemarksliknande områden. Utanför rutterna är det i stor utsträckning ödemarksnatur.

Karta över Meiko-området och dess serviceutbud

Utinaturen.fi/meikohttps://www.utinaturen.fi/meiko

Serviceutbud

Parkeringsplats: I ändan av Korsolampivägen (skylt till parkeringsområdet vid korsningen av Volsvägen och Kvarnbyvägen.
Informationstavla: Bredvid parkeringsområdet.
Lägereldstad: Vid sjön Meikos norra strand längs rutten Meikonkierros (vedförsörjningen sköts av kommunen) och vid Korsolampis strand längs rutten Kotokierros (vedförsörjningen sköts av Forststyrelsen).
Lägermöjlighet: Högst två nätter vid brasplatsen vid Korsolampis strand. 
Toaletter: Vid sjön Meikos norra strand längs rutterna Meikonkierros och Kuikankierros (tre toaletter) och vid Korsolampis strand vid brasplatsen.
Klippklättringsplats: Längs rutten som går från parkeringsområdet mot Korsolampi.
Avfallshantering: Ordnas inte, besökare för själva bort sitt avfall från terrängen.

Kulturobjekt

Rester av landfrontens befästningskonstruktioner vid sjön Meikos norra och södra stränder (skyttegravar, befästningar och eldställningar) från Sovjetunionens militärbasperiod (1944-1956).

Naturobjekt

Sjön Meiko

Den karga sjön med klart vatten har gett namn åt hela området. Från de högsta strandklipporna öppnar sig fina sjövyer. Från de låga strandklipporna kan man simma. Lommen häckar regelbundet vid sjön.

Dorgarn

Bergåsen norr om rutten som går från Meiko parkeringsområde till gränsen till Sjundeå kallas för Dorgarn. Mellan bergshöjderna ligger sjöarna Korsolampi, Immerlampi, Kakarlampi, Kotolampi och Mustlärvi till vilka rutten Kotokierros för. Längst ifrån rutterna ligger de små ödemarkssjöarna Tänuhals och Kommelpot. Uppe på Dorgarn mellan bergshöjderna finns också många små myrar. Till Dorgarns fågelbestånd hör bl.a. tjäder, orre, gök och berguv.

Bergåsen söder om Meiko sjön

I bergåsområdet söder om Meiko sjön finns de klara skogstjärnarna Vaipo och Vitträsk. Här finns också Meiko-områdets största myr Slätmossen. Slätmossen utgör ett imponerande landskap och är ett geologiskt ungt myrkomplex bestående av myr och tallmosse. Mitt i myren finns bergs- och skogsholmar och i södra ändan finns en liten tjärn. På myren kan man se orrar och tjädrar som spelar.

Luontoreitit

Kuikankierros 3,2 km  Från parkeringsplatsen till Meikosjön och runt Näseudden.

Meikonkierros 8,3 km Från Kuikankierros-leden runt Meikosjön. Längs rutten finns en brasplats.

Kotokierros 4,4 km
Från parkeringsplatsen till träsken på Dorgarns bergsplatå: Träsken Korsolampi, Immerlampi, Kakarlampi, Kotolampi och Mustajärvi.
Längs rutten finns en brasplats och en tältplats.

Det går att ta sig med barnvagn och rullstol längs grusvägen (ca 600 m) från Meikos parkeringsområde till brasplatsen vid Korsolampis strand, men beakta att rutten är brant.