Välj en sida
kirkkonummi

Livskraftssektionen

Livskraftssektionen ska i enlighet med kommunens förvaltningsstadga främja kommunens näringspolitik, kommunens attraktiva utveckling, kommunens livskraft och svara för anvisningar och principer inom ämnesområdet. Till livskraftssektionen hör också främjande av välfärd och hälsa, koordineringen av integrationen samt ärenden som gäller bostadsrådgivning.

Ledamöter och ersättare i livskraftssektionen för perioden 2023–2025

Ledamot Ersättare
Ordf Ville Salminen Sannf. Johanna Järvinen Sannf.
Vice ordf Markus Myllyniemi gröna Anna Prenukhina gröna
Anni-Mari Syväniemi ProK Jani Kähkönen Sannf.
Ulf Kjerin SFP Kaj Sjöblom SFP
Jenny Mäkinen SFP Beatrice Fallenius SFP
Sini Felipe SDP Tero Strand SDP
Tuovi Ronkainen SDP Marian Jecu gröna andra 14 mån
Reetta Hyvärinen gröna Mikael Gerkman SDP första 14 mån
Marko Kari Saml. Jani Ekman Saml.
Urho Blom Saml. Maija Jäntti Saml.

Föredragande: kommundirektör
Sekreterare: ledande translator Pia Bergström