Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Laajakallion päiväkoti
kirkkonummi

Laajakallion päiväkoti

Vårt daghem

Laajakallion päiväkoti är en del av Laajakallion oppimiskeskus där en enhetlig lärstig för barnet och samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är viktiga. Vårt daghems läge möjliggör mångsidiga lärmiljöer, miljöfostran och fysisk fostran. 

Vår verksamhet

arnet har möjlighet att leka, röra på sig och utforska saker och till naturupplevelser och att bekanta sig med sagornas värld. Laajakallion päiväkoti erbjuder en barncentrerad, fungerande och bra vardag som baserar sig på fostringsgemenskap. Gemenskap, engagemang och sociala färdigheter stärks genom verksamhet i smågrupp. 

I vårt daghem görs en digital portfolio för barnet i samarbete med barnet och vårdnadshavarna på den digitala inlärningsplattformen peda.net. På Peda.net görs barnets lärande, uppväxt och utveckling samt gruppernas pedagogiska verksamhet synliga. 

Vårt daghem har redan för andra gången beviljats certifikatet Grön Flagg. I Laajakallion päiväkoti gör vi utflykter i näromgivningen med barnen och handleder familjerna i en hållbar livsstil. 

Laajakallion päiväkoti deltar i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse, genom vilket vi ökar motionen, motionsglädjen och den dagliga fysiska aktiviteten för barnen i verksamheten. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Menninkäiset040 126 9441 
Kiiltomadot040 126 9439 
Kotitontut040 126 9440 
Peikot040 126 9442

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Skogsnymfsgränden 3
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Tuula Nyman
050 414 0672

Viceföreståndare:
Outi Sivonen
040 126 9422

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Taskula
040 159 4568

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi