Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Projekt och planer / Skolor / Kyrkslätts skolcentrum
kirkkonummi

Kyrkslätts skolcentrum

I Kyrkslätts skolcentrum verkar Porkkalan lukio och i de flyttbara ersättande lokalerna på skolcentrumets gård verkar Kyrkslätts gymnasium.

Skolcentrumets specialutrustade lokaler har från och med år 2023 också användts av de högre årskurserna i Winellska skolan då byggnadsprojektet för Gesterby skolcentrum pågår.

På kvällarna används skolcentrets lokaler bland annat av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt.

De kommande verksamhetsutrymmeslösningarna för gymnasierna som verkar på Kyrklsätts skolcentrums område, har utretts i behovsutredningsarbetet som inleddes hösten 2019. Som målsättning är att förverkliga ett gemensamt campusområde för de finsk- och svenskspråkiga gymnasierna samt instituten.

Fullmäktige godkände projektplanen för det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten i Kyrkslätt 31.1.2022.

Tomten till fastigheten för Kyrkslätts skolcentrum hör till detaljplaneprojektet för Kyrkängen.  På skolkvartersområdet har det planerats boende, så tomten torde på längre sikt tas ur bildnings- och fritidstjänsternas bruk.