Välj en sida
kirkkonummi

Ändring av småbarnspedagogiktid

Ändring av småbarnspedagogiktid inom den kommunala småbarnspedagogiken

Barnets småbarnspedagogiktid grundar sig på ett genomsnittligt antal veckotimmar om vilket man gör ett beslut. Klientavgiften är en fast månadsavgift och den uppbärs enligt beslutet.

Ändringar görs i huvudsak så att de börjar i början av följande månad. Avtalsförändringar görs inte på grund av familjens ledigheter, sporadiska frånvarodagar eller söckenhelger och de påverkar inte heller de avtalade småbarnspedagogiktiderna. Ta kontakt med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren.

Du kan anmäla ändring av vårdtiden via den elektroniska blanketten

Ändring av småbarnspedagogiktid inom den privata småbarnspedagogiken

Praxis som gäller ändring av småbarnspedagogiktider varierar mellan serviceproducenterna, så kontakta barnets daghem/familjedagvårdare.

Familjen och serviceproducenten uppdaterar serviceavtalet enligt det nya vårdbehovet. Daghemmet skickar den uppdaterade avtalsbilagan till kommunen. Ändringen träder i kraft i början av följande kalendermånad.