Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Boenderådgivning / Boenderådgivningens service
kirkkonummi

Boenderådgivningens service

Kyrkslätts boenderådgivare erbjuder avgiftsfri handledning och rådgivning i frågor som gäller boende för alla Kyrkslättsbor.

Boenderådgivningen hjälper när du har frågor som gäller boende eller står inför problematiska situationer angående bland annat:

  • Söka bostad och ansökningar
  • Byta bostad och flytthjälp
  • Boendestöd- och bidrag
  • Första bostad eller boendefärdigheter
  • Ingå avtal som anknyter till boende (t.ex. el)
  • Hyresskulder
  • Vräkningssituationer
  • Utmanande grannförhållanden
  • Boendeomgivning (renlighet, säkerhet)
  • Andra frågor som gäller boende

På Bodstadssökningsinfon, som ordnas av Kyrkslätts kommuns boenderådgivning, skickar man under handledning bostadsansökningar till hyresvärdar. Boenderådgivning serverar på Navigartorn. Öppen mottagning onsdagar kl. 13–16 på Navigatorn (utom i juli, då Navigatorn är stängd). Navigatorn: Kyrkstallsvägen 1.

Evenemanget Ett åldersvänligt hem ordnas på Fyyri 10.5 kl. 12.30–15. Evenemanget ger råd hur man kan göra hemmet åldersvänligt bl.a. med hjälpmedel och ändringsarbeten. Dessutom information om tillstånd och anmälningar samt boenderådgivningstjänster. Läs broschyren här.

Boenderådgivarna kan nås per telefon, sms och e-post. Man kan också komma överens om att träffas eller om ett hembesök. Boenderådgivningen närvarar också gärna vid olika tillställningar, exempelvis vid boendeföreningarnas möten för att diskutera boendefrågor.

BOENDERÅDGIVNING
asumisneuvonta@kirkkonummi.fi
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Boenderådgivare Jenni Enbuska 040 152 4375, jenni.enbuska@kirkkonummi.fi
Boenderådgivare Tarja Ahonen 040 137 3474, tarja.ahonen@kirkkonummi.fi
Boenderådgivare sekr. Yuliia Kärk 040 557 0954, yuliia.kark@kirkkonummi.fi (ukr.)

Tillbaka