Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Projekt och planer / Skolor / Jokirinteen oppimiskeskus
kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskus kommer att ha plats för drygt 1300 elever. Till inlärningscentret flyttar Kirkkoharjun koulu och Finnsbackan päiväkoti. Vid planeringen av inlärningsmiljön beaktas den nya läroplanen, Kyrkslätts kommuns egen läroplan och inlärningscentrets pedagogiska plan.

Skolan kommer att kunna användas av medborgarinstitutet, musikinstitutet och lokala föreningar under kvällarna. Skolans gymnastiksal är också större än vanligt och den får en flyttbar läktare. När läktaren är öppen är golvytan tillräckligt stor för att uppfylla de nationella kraven för innebandy-planer.  Gymnastiksalen kan också möbleras som en festsal för 1000 personer.

Byggarbetena inleddes hösten 2018.

Läs mer om hur arbetena fortskrider på SRV:s webbplats.

Jokirinteen päiväkoti började sin verksamhet i inlärningscentrer 7.1.2021. Skolan och allaktivitetshallen tas i bruk vecka 9.