Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Privat småbarnspedagogik / Privatvårdsstöd
kirkkonummi

Privatvårdsstöd

Stödet för privat vård av barn betalas för ordnande av vård för barn under skolåldern som bor i Finland till producenten av privatvård. Stödet kan utbetalas för varje barn i familjen från det att föräldrapenningen upphör tills barnet som läropliktig övergår till skolan.

Vårdpenningen för privatvårdsstöd är 184,61 €/barn. Vårdpenning betalas för varje barn som berättigar till stöd. Stöd för privat vård utbetalas till beloppet 67,92 € /mån om barnet vid sidan om privat vård deltar i förskoleundervisning på deltid som ordnas av kommunen ett år innan barnet börjar skolan eller om barnet börjar skolan som 6-åring, dvs. ett år innan läroplikten börjar.

Dessutom kan familjen få högst 155,24 €/mån/barn som inkomstrelaterat vårdtillägg. Kyrkslätts kommun betalar inte kommuntillägg till stödet för privat vård.

Om barnet är i privat daghemsvård understöder Kyrkslätts kommun vård med servicesedel.

Ytterligare information: 

Privatvårdsstöd (FPA)