Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Saltfjärdens fågeltorn

Vi hör ett mystiskt ljud. Kroo Ka-ka krroou ku-kroou ku kroou ku-kroou. Kra kra krraa kra krruu krruu.

En vänlig fågelkännare berättade att ludet kommer från en trana. På flyttningsfärden kan tranans ena huvud sova då det andra huvudet flyger. Det kallas att flyga i dvala.

Med fågelskådarens kikare ser små saker stora ut. Åtminstone lika stora som en soffa. Vi fann en bäck mitt på åkern.

Saltfjärdens skyddsområde är en värdefull våtmark, där man lätt kan bekanta sig med naturen med hjälp av fågeltornet och utan att störa naturen. Med kikare kan man se flera olika fågelarter från tornet. Området är ett av fågelskådarnas favoritmål. På området kan man också se betande kor, kajaker som paddlas längs Sperrings sund och rådjur som äter på åkrarna. I tornet finns en liten upphöjning för de mindre besökarna.

Parkering: Saltfjärdsvägen 150, 02480 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt och terräng: Det går en liten men lättframkomlig stig från parkeringsplatsen till fågeltornet
  
Annat att beakta:  

  • Ta med egen kikare i mån av möjlighet
  • Kom ihåg att beakta de andra i tornet

Tillgänglighet: Objektet är inte lättillgängligt

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är Estbys hållplats (Ki0816/Ki0817) på ca två kilometers håll

Lek

Fågelspanaren:

Gör en kikare med fingrarna. Välj en av lekdeltagarna till fågelspanare som är på 10–20 meters avstånd från de andra som leker. De andra lekdeltagarna får själva bestämma vilken fågel de är. Leken börjar när spanarna försöker titta på fåglarna med kikare och tittar ibland uppåt, neråt, åt sidorna och bakåt. Fåglarna försöker nå spanaren utan att spanaren ser dem. De får röra sig när spanaren tittar åt ett annat håll och stelnar till när spanaren tittar med kikare mot fåglarna. Om spanaren ser att en fågel rör sig, ska fågeln ta 4 steg bakåt. Leken fortsätter tills alla har kommit fram till spanaren.

Tips: Ni kan också göra ”riktiga” kikare av wc-pappersrullar och tejp. I leken kan ni också spana insekter, fantasifigurer eller något annat som barnet är intresserat av.