Välj en sida
kirkkonummi

Loman

Situation: Vunnit laga kraft 24.10.2019

Loman ligger i Kyrkslätts kommuns södra del på havsområdet mellan Porkala udd och Obbnäs. Loman har klippiga stränder och öppna berg och är en rätt karg ö. Målet med detaljplanen har varit att justera dimensioneringsprinciperna för fritidsbyggrätt på ön Loman. I samband med den har man undersökt möjligheterna att omorganisera den nuvarande byggrätten och placera tilläggsbyggrätt på området. Stranddetaljplanen har anhängiggjorts på ansökan av markägaren på området. Planprojektet ingår i Kyrkslätts planläggningsprogram för åren 2015-2019.


Planen godkänns:

Stranddetaljplanen för Loman (projekt 23300), godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 2.9.2019 (§ 73)

Kommunstyrelsen 24.6.2019 (§ 242)

Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 94)


Förslagsskede:

Förslaget till stranddetaljplan behandlades i samhällstekniska nämnden och i kommunstyrelsen 25.1.2016 (§ 19), som beslutade lägga fram det för påseende.

Planutkastet var framlagt under tiden 14.3-15.4.2016.


Beredningsskede:

Samhällstekniska nämnden behandlade utkast till stranddetaljplaner 12.6.2014 och beslutade lägga fram dem för påseende. Planutkasten var framlagda under tiden 11.8-29.9.2014.

Stranddetaljplanen anhängiggjordes genom kungörelse 2.8.2013.

Programmet för deltagande och bedömning godkändes i samhällstekniska nämnden 13.6.2013 (§ 53).

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587