Välj en sida
kirkkonummi

VIP-omklädningsrum och bastur

Bokning av VIP-omklädningsrum och bastur för privat bruk

Kyrkslätts VIP-omklädningsrum (två omklädningsrum, tillgängligheten beaktad) kan då de är lediga avgiftsfritt reserveras av personer som har specialsimkort samt av privatkunder som har behov av specialstöd eller privatare omklädningsutrymme. VIP-omklädningsrummen används av vissa specialgrupper med förhandsbokning och standardbokningarna görs enligt simhallens perioder för användningsturer. VIP-utrymmena är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen.

VIP-omklädningsrummen och -basturna kan också reserveras för annat privat bruk, så som för familjebastuturer. Avgiften för privat bruk är 13,00 € (inkl. moms.) + simhallens inträdesavgift / person / 1,5 h.

VIP-omklädningsrummen och basturna kan bokas för privat bruk vid simhallens kassa, antingen per telefon 040 126 9412 eller genom ett besök. I specialsituationer och för tilläggsinformation, ta kontakt med kassan.

Obs. Då VIP-utrymmena används, ska ett simkort som berättigar till inträde alltid stämplas vid simhallens in- och utgångsport.

Bokningsbastu (män)

Bokningsbastu (kvinnor)