Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Kyrkslättsäventyr / Kyrkslättsäventyr – Meiko
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Meiko

Stigen böljar. Vi har besegrat många berg. Ekorren har fällt ett träd.

Vi tittar genom det genomskinliga vattnet. Vi försöker se vår näsa. Det simmar en abborre förbi oss.

Vi kan bada våra tår från strandklipporna. Det har kungen antagligen också gjort. Eller kungens hund.

Vid sjön Meikos strand finns ett naturskyddsområde som verklig kan kallas en pärla. Det finns tre rutter av olika längd till Meiko. De är väl utmärkta och lockar äventyrare till friden i naturen. De varierande terrängerna erbjuder något för envar. Utöver rutterna Kuikankierros (Storlommens rutt), Meikonkierros (Meikorutten) och Kotokierros (Kotorutten) kan man göra en kortare, ca en kilometer lång utfärd till en eldstad för att äta vägkost.

Pysäköinti: Korsolammentie 44, 02400 Kirkkonummi (läge på kartan)

Rutt, terräng och eldstäder: Från Korsolampis parkeringsplats går tre väl utmärkta friluftsrutter (karta):

  • Storlommens rutt (3,2 km) är en lättframkomlig naturstig som går nära Meikos strand. Längs rutten finns två utedass. Rutten har märkts ut med röda romber.
  • Meikorutten (8,3 km) går enligt sitt namn runt Meiko. Längs rutten finns en eldstad. Terrängen vid rutten, som märkts ut med gula romber, varierar från åkerkant till sandväg och från branta bergssluttningar till spångar på myrar. Det är fin utsikt från bergen.
  • Kotorutten (4,4 km) är en rutt till fem träsk. På vägen finns ett kokskjul och en tältplats.Träsken Korsolampi, Immerlampi, Kakarlampi, Kotolampi och Mustjärvi ligger på Dorgarns bergsplatå.

Annat att beakta: På parkeringsplatsen finns en avfallscontainer

Tillgänglighet: Objektet är inte lättframkomligt

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är Kvarnbyvägen (Ki0448/Ki0449) på ca tre kilometers avstånd

Lek

Trädkramartafatt:

En av lekdeltagarna är tagare som tar fast de andra. De andra springer undan och försöker ta sig i säkerhet genom att krama träd. Om tagaren får fast lekdeltagaren, byts rollerna.

Tips: Leken kan lekas på två olika sätt; på vägen till ett utflyktsmål, alltså leken har inget begränsat område utan leken framskrider mot utflyktsmålet eller på ett begränsat område.