Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Grönområden / Hundparker
kirkkonummi

Hundparker

Hundparker som underhålls av kommunen:

  • Gesterby hundpark, adress: Silverhagen
  • Jolkby hundpark, adress: Myrstigen
  • Bredbergets hundpark, adress: Mytvägen
  • Sundsbergs hundpark, adress: Musketörsstigen
  • Veikkola hundpark, adress: Sportstigen
  • Masaby hundpark, adress: Nissnikustråket
  • Kyrkdalsparken, adress: Kyrkoherdesstigen

För underhållet av hundparkerna svarar underhållstjänsterna.
Inget vinterunderhåll i hundparkerna.
Du kan ge respons om hundparkernas skick här.

Hundrastning

Om rastning av hundar på gatuområde och i parker stadgas i ordningslagen (612/2003, kapitel 4) för bevarande av allmän ordning och säkerhet.
Lagen förpliktar bl.a. hundens ägare eller innehavare att hålla hunden kopplad och se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls Samma bestämmelser gäller katter.

REGLER FÖR HUNDPARKEN

Ordningslagen (27.6.2003/612)

Hunddisciplin

För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund

1) hålla hunden kopplad inom tätorter,

2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet, (19.12.2003/1195)

3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenthundar eller synskadades ledarhundar.

Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare.

Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller även katter. Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra husdjur eller sällskapsdjur.